Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Lázně na jihu Moravy? Proč ne.

(10. 7. 2012) Rozvoj lázní a lázeňství je dlouhodobým strategickým cílem Jihomoravského kraje, který ho prosazuje již od roku 2000. Rozhodnutí o podpoře stávajících lázeňských kapacit a o výstavbě nových je podloženo nezávislými studiemi a posudky odborníků. Hlavními lázeňskými oblastmi jižní Moravy jsou Lednice, Pasohlávky a Hodonín. Regionální operační program Jihovýchod aktuálně podporuje dva strategické projekty v Pasohlávkách a Lednici dotací, třetí projekt na rozvoj Pasohlávek je nyní hodnocen.

Rozvoj lázeňství je dlouhodobou strategií, která je uvedena ve všech důležitých rozvojových dokumentech kraje, například v Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2006–2009 a v Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 -2013. Budování lázní vyžaduje dlouhodobou a koncepční přípravu. Veřejný sektor v tomto musí sehrát roli organizátora a musí být iniciačním investorem v území. Z těchto důvodů byla v roce 2006 Jihomoravským krajem založena akciová společnost Thermal Pasohlávky.

Obec Pasohlávky si již v roce 2003 nechala zpracovat odbornou studii s názvem „Pasohlávky – rozvoj lázeňství a navazujících aktivit“, která rozvoj lázeňství a možnosti pro rozvoj komerčních a wellness aktivit v dané oblasti velmi doporučuje přímo jako pilíře rozvoje cestovního ruchu v kraji.

Podpora lázeňství byla rovněž zakotvena v ROP Jihovýchod již při jeho přípravě v roce 2005. V žádném případě se tedy nejedná o nekoncepční přístup, právě naopak. Smysl rozvoje lázeňství v Jihomoravském kraji dokládá také analýza odborníků z Masarykovy univerzity, s názvem Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu NUTS2 Jihovýchod. Expertní hodnocení projektů rozvíjejících lázeňství bylo zpracováno doc. RNDr. Jiřím Vystoupilem, CSc., Masarykova univerzita, a zcela jasně definuje jejich potřebu a účelovost.

Odborné posudky říkají:

  • Projekt Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura

Předložený projekt má strategický význam, a to jak dopravní, tak infrastrukturní, pro realizaci výstavby moderního wellness a lázeňského centra cestovního ruchu v Pasohlávkách a plně si zasluhuje veřejnou podporu. Projekt byl doporučen k přijetí a k udělení dotace jako strategický projekt pro region Jihovýchod.

  • Projekt Výstavba komplexu Moravia THERMAL

Předložený projekt je největším projektem v cestovním ruchu celého regionu Jihovýchod, resp. jižní Moravy za posledních 30 let, který v mnoha ohledech významně převyšuje nadregionální význam. Zásadním a strategickým způsobem přispěje k rozvoji moderního wellness a lázeňského cestovního ruchu v regionu. Projekt byl doporučen k přijetí a k udělení dotace jako strategický projekt pro region Jihovýchod.

  • Projekt Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury

Přestože samotný projekt nebude dlouhodobě ziskový, jednoznačně splňuje kritéria strategického projektu. Dlouhodobě podpoří celkový ekonomický rozvoj Lednice jako lázeňského a kulturně – společenského střediska nadregionálního významu v prostoru LVA. V tom je nutné spatřovat jeho hlavní význam. Projekt byl doporučen k přijetí a k udělení dotace jako strategický projekt pro region Jihovýchod.

„Tyto projekty byly jednoznačně v souladu jak s Kvantifikační analýzou, tak s Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje, tedy se záměrem lokalizace projektů do oblasti Lednicko-Valtického areálu, do centra letní rekreace u Nových mlýnů na jedné straně a k podpoře rozvoje lázeňství a rekreačních wellness aktivit výrazně regionálního a nadregionálního významu na straně druhé. Tyto projekty jsem doporučil k podpoře a realizaci“, řekl doc. Vystoupil ke zmiňovaným projektům.

Celkem Regionální rada podpoří jihomoravské lázeňství ve výši přibližně 600 milionů korun. Tato dotace je spojena s dalšími přímými soukromými investicemi ve výši asi jedné miliardy korun. Právě projekty, které podobným způsobem nastartují rozvoj území a umožní další investice, by měly být podporovány z prostředků EU.

Lázně v Lednici jsou oficiálně uznány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví čís. 145/2009 o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě a vrt minerální léčivé vody v Pasohlávkách byl uznán ministerstvem zdravotnictví již v roce 1998. Jakmile bude dobudována potřebná infrastruktura, bude Ministerstvo zdravotnictví požádáno o uznání statutu přírodních léčebných lázní i v Pasohlávkách.

Jedním ze základních důvodů, proč podporovat lázeňství, je snaha přitáhnout na jižní Moravu mnohem více turistů, nabídnout jim kvalitní zázemí a služby a přimět je, aby v regionu zůstali déle, přes noc, aby jižní Morava nebyla jen jednodenním návštěvním cílem, jak je tomu v převážné většině návštěv nyní. Lázně a celé volnočasové centrum budou sloužit také obyvatelům jižní Moravy, budou součástí možností zvyšování kvality života obyvatel regionu. Nezanedbatelným dopadem bude rozvoj ekonomiky a hospodářství dané oblasti, mnoho nových pracovních míst pro místní obyvatele a rozvoj dalších navazujících služeb.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 30. 9. 2021 doporučila a předseda RR Jihovýchod 14. 10. 2021 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více