Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Lázně na jihu Moravy? Proč ne.

(10. 7. 2012) Rozvoj lázní a lázeňství je dlouhodobým strategickým cílem Jihomoravského kraje, který ho prosazuje již od roku 2000. Rozhodnutí o podpoře stávajících lázeňských kapacit a o výstavbě nových je podloženo nezávislými studiemi a posudky odborníků. Hlavními lázeňskými oblastmi jižní Moravy jsou Lednice, Pasohlávky a Hodonín. Regionální operační program Jihovýchod aktuálně podporuje dva strategické projekty v Pasohlávkách a Lednici dotací, třetí projekt na rozvoj Pasohlávek je nyní hodnocen.

Rozvoj lázeňství je dlouhodobou strategií, která je uvedena ve všech důležitých rozvojových dokumentech kraje, například v Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2006–2009 a v Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 -2013. Budování lázní vyžaduje dlouhodobou a koncepční přípravu. Veřejný sektor v tomto musí sehrát roli organizátora a musí být iniciačním investorem v území. Z těchto důvodů byla v roce 2006 Jihomoravským krajem založena akciová společnost Thermal Pasohlávky.

Obec Pasohlávky si již v roce 2003 nechala zpracovat odbornou studii s názvem „Pasohlávky – rozvoj lázeňství a navazujících aktivit“, která rozvoj lázeňství a možnosti pro rozvoj komerčních a wellness aktivit v dané oblasti velmi doporučuje přímo jako pilíře rozvoje cestovního ruchu v kraji.

Podpora lázeňství byla rovněž zakotvena v ROP Jihovýchod již při jeho přípravě v roce 2005. V žádném případě se tedy nejedná o nekoncepční přístup, právě naopak. Smysl rozvoje lázeňství v Jihomoravském kraji dokládá také analýza odborníků z Masarykovy univerzity, s názvem Kvantifikační analýza potenciálu cestovního ruchu regionu NUTS2 Jihovýchod. Expertní hodnocení projektů rozvíjejících lázeňství bylo zpracováno doc. RNDr. Jiřím Vystoupilem, CSc., Masarykova univerzita, a zcela jasně definuje jejich potřebu a účelovost.

Odborné posudky říkají:

  • Projekt Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura

Předložený projekt má strategický význam, a to jak dopravní, tak infrastrukturní, pro realizaci výstavby moderního wellness a lázeňského centra cestovního ruchu v Pasohlávkách a plně si zasluhuje veřejnou podporu. Projekt byl doporučen k přijetí a k udělení dotace jako strategický projekt pro region Jihovýchod.

  • Projekt Výstavba komplexu Moravia THERMAL

Předložený projekt je největším projektem v cestovním ruchu celého regionu Jihovýchod, resp. jižní Moravy za posledních 30 let, který v mnoha ohledech významně převyšuje nadregionální význam. Zásadním a strategickým způsobem přispěje k rozvoji moderního wellness a lázeňského cestovního ruchu v regionu. Projekt byl doporučen k přijetí a k udělení dotace jako strategický projekt pro region Jihovýchod.

  • Projekt Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury

Přestože samotný projekt nebude dlouhodobě ziskový, jednoznačně splňuje kritéria strategického projektu. Dlouhodobě podpoří celkový ekonomický rozvoj Lednice jako lázeňského a kulturně – společenského střediska nadregionálního významu v prostoru LVA. V tom je nutné spatřovat jeho hlavní význam. Projekt byl doporučen k přijetí a k udělení dotace jako strategický projekt pro region Jihovýchod.

„Tyto projekty byly jednoznačně v souladu jak s Kvantifikační analýzou, tak s Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje, tedy se záměrem lokalizace projektů do oblasti Lednicko-Valtického areálu, do centra letní rekreace u Nových mlýnů na jedné straně a k podpoře rozvoje lázeňství a rekreačních wellness aktivit výrazně regionálního a nadregionálního významu na straně druhé. Tyto projekty jsem doporučil k podpoře a realizaci“, řekl doc. Vystoupil ke zmiňovaným projektům.

Celkem Regionální rada podpoří jihomoravské lázeňství ve výši přibližně 600 milionů korun. Tato dotace je spojena s dalšími přímými soukromými investicemi ve výši asi jedné miliardy korun. Právě projekty, které podobným způsobem nastartují rozvoj území a umožní další investice, by měly být podporovány z prostředků EU.

Lázně v Lednici jsou oficiálně uznány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví čís. 145/2009 o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě a vrt minerální léčivé vody v Pasohlávkách byl uznán ministerstvem zdravotnictví již v roce 1998. Jakmile bude dobudována potřebná infrastruktura, bude Ministerstvo zdravotnictví požádáno o uznání statutu přírodních léčebných lázní i v Pasohlávkách.

Jedním ze základních důvodů, proč podporovat lázeňství, je snaha přitáhnout na jižní Moravu mnohem více turistů, nabídnout jim kvalitní zázemí a služby a přimět je, aby v regionu zůstali déle, přes noc, aby jižní Morava nebyla jen jednodenním návštěvním cílem, jak je tomu v převážné většině návštěv nyní. Lázně a celé volnočasové centrum budou sloužit také obyvatelům jižní Moravy, budou součástí možností zvyšování kvality života obyvatel regionu. Nezanedbatelným dopadem bude rozvoj ekonomiky a hospodářství dané oblasti, mnoho nových pracovních míst pro místní obyvatele a rozvoj dalších navazujících služeb.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více