Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Lepší péči o handicapované děti a podporu jejich rodin přináší nové Centrum zdravotně-sociální pomoci

(2. 2. 2012) Od ledna 2012 funguje nové Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny při Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK ve Starém Lískovci v Brně. Projekt podpořil Regionální operační program Jihovýchod dotací ve výši 7,4 milionu korun.

Dětské rehabilitační centrum MEDVÍDEK je zdravotnické zařízení, které slouží jako denní stacionář pro tělesně handicapované děti od jednoho do sedmi let, které potřebují pravidelnou zdravotní péči. Jedná se o děti s kombinovanými vadami různého stupně, děti s mozkovou obrnou, psychomotorickou retardací, vrozenými vývojovými vadami, děti s poúrazovými stavy, děti s mozkovou dysfunkcí, apod. Služby jsou poskytovány 55 dětem, které navštěvují stacionář denně, a 40 dětem, které navštěvují stacionář ambulantně.

Péče o děti není zaměřena pouze na zlepšení jejich zdravotního stavu, ale je komplexní, zahrnuje také péči výchovně-vzdělávací. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod mohla být vybudována přístavba ke stávajícímu objektu, ve které se služby zdravotní rozšíří i o služby zdravotně-sociální, poradenské, informační a vzdělávací. Péče je zaměřena nejen na děti, ale i na jejich rodiny.

Objekt přístavby je třípodlažní, v každém podlaží je umístěn samostatný provoz. Klienti zde najdou sál pro volnočasové aktivity rodičů s dětmi s dětským koutkem vybaveným pro bezpečný pobyt postižených dětí, sloužící současně i jako přednáškový sál, dvě nové ordinace a tři lůžka pro odlehčovací službu a pro pobyty mimobrněnských dětí v doprovodu matky k edukačním rehabilitačním pobytům. Díky projektu vznikla čtyři pracovní místa mj. psychologa a klinického logopeda. Byla revitalizovaná i zahrada, přiléhající k Dětskému rehabilitačnímu centru, vybavena je novými hracími prvky, určenými pro zábavu a rehabilitaci dětí.

„Věříme, že komplex nových služeb, které postupně zavádíme a které navazují na dosavadní zdravotní služby poskytované v Dětském rehabilitačním centru, přispějí nejen ke zlepšení zdravotní péče o dětské klienty, ale přispějí i ke kvalitnějšímu životu rodin postižených dětí,“ řekla Rut Svobodová, ředitelka Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p.o., pod které nové Centrum pomoci patří.

Projekt realizovalo Statutární město Brno ve spolupráci s partnerem – Centrem dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p.o.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na ředitelku Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p.o. paní Rut Svobodovou tel.: +420 724 027 036.

 

Dětské rehabilitační centrum Medvídek

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více