Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Města a obce regionu Jihovýchod podávají další žádosti o dotace

(8. 8. 2008) Regionální rada Jihovýchod vyhlásila další výzvy pro města a obce kraje Vysočina a Jihomoravského kraje k podávání žádostí o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Žádosti jsou přijímány do 17. října 2008 na pracovištích Úřadu Regionální rady v Brně a v Jihlavě, podle místa realizace projektu. Schválené projekty z tohoto kola výzev budou známy v lednu 2009.

V oblasti rozvoje regionálních středisek (3.2) jsou nabízeny finanční prostředky v celkové výši 580 milionů korun. Částka může být navýšena o prostředky nepřidělené v předchozím kole výzvy. Situace může nastat např. v případě, že schválený projekt neprošel předběžnou kontrolou a s žadatelem tudíž nemohla být sepsána smlouva o poskytnutí dotace. Tato oblast podpory je určena pro projekty obcí s 5 000 až 49 999 obyvateli, tedy pro obce s rozšířenou pravomocí, kam patří i Pohořelice a Židlochovice. Žadatelem o dotaci mohou být i organizace zřizované těmito obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé realizující projekt na území těchto obcí.

Oblast rozvoje a stabilizace venkovských sídel (3.3) disponuje v tomto kole výzvy s finančními prostředky v celkové výši 445 milionů korun. I tato částka může být navýšena o nepřidělené prostředky v předchozím kole výzvy. Do této oblasti podpory podávají své žádosti obce s 500 až 4 999 obyvateli, organizace zřizované těmito obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé realizující projekt na území těchto obcí.

První kolo výzev v těchto dvou oblastech podpory (3.2 a 3.3) bylo vyhlášeno 17. prosince 2007. Do uzávěrky 31. března 2008 úřad zaregistroval 194 žádosti o dotace, 2. července 2008 bylo schváleno 66 projektů, jejichž celková výše přidělených dotací dosáhla téměř 853 milionů korun. Nejvíce schválených projektů se týkalo sportovních zařízení (21) a školství (15), dále kultury (9), sociálních zařízení (7) a nemocnic (2). Další projekty obdobného typu byly schváleny ve výzvě pro veřejné služby regionálního významu (3.4). Seznamy příjemců dotací jsou zveřejněny na www.jihovychod.cz.

Regionální rada Jihovýchod již schválila celkem 172 projektů realizovaných v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Celková výše schválených dotací těchto projektů dosahuje 3,5 miliardy korun. Další schválené projekty z osmi výzev vyhlášených 5. května 2008 s uzávěrkou 7. července 2008 budou známy v říjnu 2008.

V současné době jsou vypsány rovněž kontinuální výzvy v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury regionu (1.1), urbanizačních center (3.1) a veřejných služeb regionálního významu (3.4).

Další kolo výzvy k podávání žádostí o dotace je plánováno na 1. září 2008 a týká se rozvoje infrastruktury pro nemotorovou dopravu (1.4). Uzávěrka tohoto kola výzvy bude 31. října 2008.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více