Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Ministerstvo financí kontrolovalo hospodaření ROP Jihovýchod – bez výhrad

(11. 6. 2013) Ministerstvo financí ČR 5. 6. 2013 ukončilo přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2012 s verdiktem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Navíc při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna také žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Úřadu Regionální rady Jihovýchod v budoucnosti.

Předmětem zkoumání kontroly byly všechny činnosti, které jsou vymezeny v ustanovení § 2 zákona
č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se tedy o rozsáhlou kontrolu účetnictví, čerpání rozpočtu
a nakládání s finančními prostředky a majetkem, které má Regionální rada Jihovýchod k dispozici. Ministerstvo financí ČR přezkoumávalo hospodaření Regionální rady Jihovýchod za rok 2012 ve dvou dílčích přezkoumáních v prosinci 2012 a květnu 2013.

Součástí přezkumu hospodaření je také kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce, tedy 2011. Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření Regionální rady Jihovýchod za rok 2011 také nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla stanovena žádná opravná opatření, byla tato část kontroly rychlá a jednoduchá.

Dlouhodobé výborné výsledky mnoha kontrol a přezkumů hospodaření Regionální rady Jihovýchod potvrzují, že ROP Jihovýchod, který patří mezi nejlépe čerpající operační programy v ČR, je veden
a řízen zdravou a kvalitní organizací.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 690 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 16,3 miliardy korun. Proplaceno
na účty příjemců dotací je již více než 12 miliard korun.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více