Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Ministerstvo financí kontrolovalo hospodaření ROP Jihovýchod – bez výhrad

(11. 6. 2013) Ministerstvo financí ČR 5. 6. 2013 ukončilo přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2012 s verdiktem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Navíc při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna také žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Úřadu Regionální rady Jihovýchod v budoucnosti.

Předmětem zkoumání kontroly byly všechny činnosti, které jsou vymezeny v ustanovení § 2 zákona
č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se tedy o rozsáhlou kontrolu účetnictví, čerpání rozpočtu
a nakládání s finančními prostředky a majetkem, které má Regionální rada Jihovýchod k dispozici. Ministerstvo financí ČR přezkoumávalo hospodaření Regionální rady Jihovýchod za rok 2012 ve dvou dílčích přezkoumáních v prosinci 2012 a květnu 2013.

Součástí přezkumu hospodaření je také kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce, tedy 2011. Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření Regionální rady Jihovýchod za rok 2011 také nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla stanovena žádná opravná opatření, byla tato část kontroly rychlá a jednoduchá.

Dlouhodobé výborné výsledky mnoha kontrol a přezkumů hospodaření Regionální rady Jihovýchod potvrzují, že ROP Jihovýchod, který patří mezi nejlépe čerpající operační programy v ČR, je veden
a řízen zdravou a kvalitní organizací.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 690 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 16,3 miliardy korun. Proplaceno
na účty příjemců dotací je již více než 12 miliard korun.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více