Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Ministerstvo financí kontrolovalo hospodaření ROP Jihovýchod – bez výhrad

(11. 6. 2013) Ministerstvo financí ČR 5. 6. 2013 ukončilo přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2012 s verdiktem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Navíc při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna také žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření Úřadu Regionální rady Jihovýchod v budoucnosti.

Předmětem zkoumání kontroly byly všechny činnosti, které jsou vymezeny v ustanovení § 2 zákona
č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se tedy o rozsáhlou kontrolu účetnictví, čerpání rozpočtu
a nakládání s finančními prostředky a majetkem, které má Regionální rada Jihovýchod k dispozici. Ministerstvo financí ČR přezkoumávalo hospodaření Regionální rady Jihovýchod za rok 2012 ve dvou dílčích přezkoumáních v prosinci 2012 a květnu 2013.

Součástí přezkumu hospodaření je také kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozím roce, tedy 2011. Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření Regionální rady Jihovýchod za rok 2011 také nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla stanovena žádná opravná opatření, byla tato část kontroly rychlá a jednoduchá.

Dlouhodobé výborné výsledky mnoha kontrol a přezkumů hospodaření Regionální rady Jihovýchod potvrzují, že ROP Jihovýchod, který patří mezi nejlépe čerpající operační programy v ČR, je veden
a řízen zdravou a kvalitní organizací.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 690 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 16,3 miliardy korun. Proplaceno
na účty příjemců dotací je již více než 12 miliard korun.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více