Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Ministerstvo financí kontrolovalo ROP Jihovýchod – bez výhrad

(19. 9. 2012) Ministerstvo financí ČR ukončilo v září 2012 kontrolu projektů z ROP Jihovýchod s verdiktem: při kontrole nebylo identifikováno žádné porušení předpisů a protokol neobsahuje žádná zjištění. 

Ministerstvo financí ČR prostřednictvím odboru Národní fond, který je pověřen funkcí Platebního a certifikačního orgánu pro strukturální fondy (PCO), provedlo u Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod kontrolu systému čerpání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontrola se týkala pracoviště Jihlava a předmětem kontroly bylo ověřování realizace projektů a certifikace výdajů. Kontroloři ministerstva financí důkladně prověřili pět vybraných projektů z oblasti dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí. Výsledkem kontroly je 100% správnost všech postupů jak u příjemců dotace, tak u pracovníků Úřadu Regionální rady Jihovýchod při jejich administraci a kontrole.   

„Jsme velice rádi, že patříme mezi ty operační programy, které mají systém řízení a kontroly v pořádku. Tato dobrá zpráva potvrzuje, že ROP Jihovýchod je nastaven kvalitně a správně a po právu patří mezi nejlépe čerpající operační programy v ČR,“ řekla Erika Šteflová, zástupkyně ředitele a vedoucí odboru implementace projektů Jihlava.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 662 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,3 miliardy korun.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více