Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Ministr Jiří Čunek dnes v Bruselu převzal Národní strategický referenční rámec

(Praha 27.07.2007) Evropská komise vydala dne 27. července 2007 rozhodnutí o přijetí Národního strategického referenčního rámce pro Českou republiku. 

Podpisem rozhodnutí o Národním strategickém referenčním rámci (NSRR) bylo završeno úsilí ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka a jím navrženého vyjednávacího týmu, který byl oficiálně jmenován Vládou ČR v březnu letošního roku. Vytvořením vyjednávacího týmu reagovala vláda na výtky vznesené Evropskou komisí, že nevěnuje dostatečnou pozornost stanoviskům EU. V tomto kontextu je možné říci, že se vedení ministerstva pro místní rozvoj (MMR) podařilo operativně zareagovat na vzniklou situaci, což ocenila ve svém dopise ze dne 20. července i eurokomisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová.

\"Silný vyjednávací tým byl předpokladem pro konstruktivní spolupráci mezi úřady Evropské komise a České republiky v průběhu vyjednávání Národního strategického referenčního rámce. Bylo nám jasné, že v původním znění by NSRR nebyl pro Evropskou komisi přijatelný. I přes mnohé výtky a nedůvěru řady politiků se ukázalo, že zvolené organizační řešení bylo správným krokem. To ostatně dokazuje i to, že jsme v délce vyjednání obsadili pomyslné desáté místo mezi 27 zeměmi,\" uvedl vicepremiér Čunek.

Kvůli urychlení celého procesu zvolila Česká republika model, při kterém současně vyjednávala NSRR a operační programy (OP). Proto je dnešní den možné považovat nejen za skončení jedné etapy, ale zároveň i za nezbytný krok pro dokončení jednání OP. Finanční prostředky do České republiky přijdou bezprostředně po jejich schválení. Je tedy důležité, aby vyjednávací týmy ustavené pro OP úzce spolupracovaly s generálními sekretáři, kteří jsou zodpovědní za soulad mezi NSRR a OP podle jednotlivých priorit. Současně musí probíhat i práce na realizačních dokumentech OP.

Pro proces dojednávání NSRR s EK (Evropskou komisí) byla důležitá soudržnost vlády, kterou prokázala při vymezení působnosti jednotlivých orgánů státní správy a krajů na čerpání finančních prostředků strukturálních fondů. Tento proces vyžadoval značné úsilí v oblasti koordinace a zde MMR jednoznačně obstálo. Ministerstvu se podařilo odstranit především problémy týkající se přerozdělení finančních alokací, zejména pak mezi Prahou a ostatními kraji, a tím vytvořit předpoklad k tomu, že mohl být NSRR přijat v průběhu 4 měsíců a 22 dní.

Před MMR i všemi řídícími orgány stojí řada úkolů. Zejména připravit veškerou realizační dokumentaci a vytvořit podmínky pro stabilizaci pracovníků podílejících se na administraci. Přes veškeré problémy, se kterými se zcela logicky setkáváme při tak náročném úkolu, jakým je projekt čerpání finančních prostředků ve výši 750 mld. korun, není pravda, že by nová vláda nebyla schopna naplnit své cíle a úkoly spojené s využitím všech vyjednaných prostředků.

Pátek, 27. červenec 2007 | Martina Tichá, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více