Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Moderní bydlení na Zámečku jako trénink

(22. 2. 2010) V Zámečku Střelice, domově pro osoby se zdravotním postižením, vznikly s podporou 4,7milionové dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod tři malometrážní byty pro šest uživatelů tzv. tréninkového bydlení včetně jednoho vozíčkáře.

Tréninkové bydlení je pobytová sociální služba pro osoby s mentálním postižením. Slouží jako dvouletá příprava na chráněné bydlení nebo samostatný život v běžném společenském prostředí. Uživatelé z pobytových ústavů či z rodin se zde učí samostatnému životu a pracovním návykům

Se zařízením tří bytů v půdní vestavbě vybavené kuchyněmi a koupelnami s toaletou pomohl pořad České televize Bydlení je hra. Byty jsou v moderním stylu, září jasnými barvami, zařízené masivním nábytkem. Designérka využila i výrobků klientů ústavu: keramiky, tkaných koberců i práce místních truhlářů. „Dílo se zdařilo a cesta k samostatnosti uživatelů tréninkového bydlení je zahájena,“ říká ředitelka domova Zámeček Střelice Mgr. Jiřinka Kubalčíková.

Projekt výstavby tří bytů pro tréninkové bydlení navazuje na rekonstrukci hospodářské budovy, kde byl vybudován bezbariérový rehabilitační bazén, tělocvična, tréninkové a terapeutické dílny: keramická, tkalcovská, košíkářská, textilní, papučářská a svíčkařská. Hospodářská budova je osazena slunečními konektory z finanční dotace Státního fondu životního prostředí a vodu do budovy dodávají čtyři nově zprovozněné studny.  Zahradnická terapeutická dílna využívá zrekonstruovaného skleníku. Areálem domova vede cyklostezka využívaná cyklisty i vozíčkáři.

Zámeček Střelice nedaleko Brna je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov se stacionářem zajišťují celoroční, týdenní a nově i denní péči pro osoby od tří let s mentálním a kombinovaným postižením. Kapacita zařízení jsou 104 místa pro celoroční pobyt a 16 míst pro týdenní a denní pobyty, z toho 20 míst pro imobilní uživatele.
Klientům je poskytována osobní a výchovná asistence, potřebná zdravotní a rehabilitační péče s využitím například hipoterapie, muzikoterapie, canisterapie, arteterapie a sociální péče. Klienti se zapojují do pracovních činností v rámci zařízení i mimo něj, využívají nabídky zájmových aktivit, kulturního a sportovního vyžití, tuzemské i zahraniční rekreace.

Historie budovy

Zámeček ve Střelicích začal stavět hrabě Albert Herberstein v roce 1912 jako své letní sídlo. Po první světové válce prodal rozestavěnou budovu kongregaci sester dominikánek, které zde zřídily ústav pro slabomyslné děti. V roce 1950 přešel domov do státní správy jako Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Původní vzhled šlechtického sídla je sice nenávratně pryč, ale snaha vytvořit v zámečku zdravotně postiženým dětem a dospívajícím domov je patrná na každém kroku.

Kontakt
Zámeček Střelice, Tetčická 69/71, 664 47 Střelice
tel.: 547 422 814, e-mail: reditelzamecek@seznam.cz, www.zamecekstrelice.cz

 
 
 Foto archiv Zámeček Střelice

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více