Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Monitorovací výbor a zástupkyně Evropské komise kontrolovali pokrok ROP Jihovýchod

(24. 4. 2013) Zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dne 24. 4. 2013 se zúčastnila zástupkyně Evropské komise z DG REGIO Tereza Krausová. Monitorovací výbor dvakrát ročně hodnotí pokrok operačního programu a plynulé dosahování jeho cílů, které jsou nastaveny od počátku programu. Výbor vzal na vědomí a schválil Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2012, Zprávu o realizaci programu, Výroční kontrolní zprávu, výsledky provedených auditů a mnohé další informace.

Významnými body jednání byly informace o Výroční kontrolní zprávě za období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 a výsledky provedených auditů. Zde ROP Jihovýchod dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, kontroly a audity jsou ve výrazné většině ukončovány bez připomínek, případně s drobnými doporučeními pro zlepšení. Celková chybovost programu za sledované období byla vyčíslena na 1,38%, což je velmi dobrý výsledek.

Dalším důležitým tématem byla možná realokace, tedy převedení peněz, z operačních programů, které nestihnou své finanční prostředky řádně vyčerpat, do ROP Jihovýchod. „Vzhledem k tomu, že ještě není jisté, zda a v jaké výši bude finanční prostředky možné převést a také zda bude přímo určeno, pro které typy projektů je budeme moct využít, informovali jsme členy Monitorovacího výboru zatím o tom, že tato varianta zde je a my s ní počítáme. Jsme připraveni tyto peníze řádně vyčerpat a máme připraveno několik variant jejich využití. Konečné rozhodnutí o realokacích však závisí na vládě a mělo by padnout v květnu,“ informovala zúčastněné Ing. Erika Šteflová, zástupkyně ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 Během jednání výboru byli členové dále informováni o pokroku Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna, evaluačních aktivitách ROP Jihovýchod a přípravě budoucího programového období.  

Monitorovací výbor provádí monitorování na základě finančních ukazatelů a ukazatelů umožňujících měření pokroku ve vztahu k výchozí  situaci a dosahování cílů prioritních os, které jsou uvedeny v operačním programu. Monitorovací výbor je složen v souladu s principem partnerství ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi zastupujícími řídící orgán programu, státní správu, samosprávu, hospodářské, sociální a profesní partnery, vysoké školy, nestátní neziskové organizace, regionální a další partnery. Z vlastního podnětu nebo na žádost monitorovacího výboru se práce monitorovacího výboru účastní zástupce  Evropské komise jako poradce. Bližší informace o Monitorovacím výboru ROP Jihovýchod najdete zde: http://www.jihovychod.cz/regionalni-rada/monitorovaci-vybor

 V Regionálním operačním programu Jihovýchod máme k dnešnímu dni 533 již ukončených projektů, dalších 147 projektů je schváleno výborem a vstupuje do nebo je již v realizaci a také právě probíhá hodnocení dalších 191 projektů. Finančně vyčísleno to znamená, že jsme příjemcům dotací již proplatili téměř 11,9 miliard korun. ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 690 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,4 miliardy korun.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více