Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Monitorovací výbor a zástupkyně Evropské komise kontrolovali pokrok ROP Jihovýchod

(24. 4. 2013) Zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dne 24. 4. 2013 se zúčastnila zástupkyně Evropské komise z DG REGIO Tereza Krausová. Monitorovací výbor dvakrát ročně hodnotí pokrok operačního programu a plynulé dosahování jeho cílů, které jsou nastaveny od počátku programu. Výbor vzal na vědomí a schválil Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2012, Zprávu o realizaci programu, Výroční kontrolní zprávu, výsledky provedených auditů a mnohé další informace.

Významnými body jednání byly informace o Výroční kontrolní zprávě za období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 a výsledky provedených auditů. Zde ROP Jihovýchod dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, kontroly a audity jsou ve výrazné většině ukončovány bez připomínek, případně s drobnými doporučeními pro zlepšení. Celková chybovost programu za sledované období byla vyčíslena na 1,38%, což je velmi dobrý výsledek.

Dalším důležitým tématem byla možná realokace, tedy převedení peněz, z operačních programů, které nestihnou své finanční prostředky řádně vyčerpat, do ROP Jihovýchod. „Vzhledem k tomu, že ještě není jisté, zda a v jaké výši bude finanční prostředky možné převést a také zda bude přímo určeno, pro které typy projektů je budeme moct využít, informovali jsme členy Monitorovacího výboru zatím o tom, že tato varianta zde je a my s ní počítáme. Jsme připraveni tyto peníze řádně vyčerpat a máme připraveno několik variant jejich využití. Konečné rozhodnutí o realokacích však závisí na vládě a mělo by padnout v květnu,“ informovala zúčastněné Ing. Erika Šteflová, zástupkyně ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 Během jednání výboru byli členové dále informováni o pokroku Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna, evaluačních aktivitách ROP Jihovýchod a přípravě budoucího programového období.  

Monitorovací výbor provádí monitorování na základě finančních ukazatelů a ukazatelů umožňujících měření pokroku ve vztahu k výchozí  situaci a dosahování cílů prioritních os, které jsou uvedeny v operačním programu. Monitorovací výbor je složen v souladu s principem partnerství ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi zastupujícími řídící orgán programu, státní správu, samosprávu, hospodářské, sociální a profesní partnery, vysoké školy, nestátní neziskové organizace, regionální a další partnery. Z vlastního podnětu nebo na žádost monitorovacího výboru se práce monitorovacího výboru účastní zástupce  Evropské komise jako poradce. Bližší informace o Monitorovacím výboru ROP Jihovýchod najdete zde: http://www.jihovychod.cz/regionalni-rada/monitorovaci-vybor

 V Regionálním operačním programu Jihovýchod máme k dnešnímu dni 533 již ukončených projektů, dalších 147 projektů je schváleno výborem a vstupuje do nebo je již v realizaci a také právě probíhá hodnocení dalších 191 projektů. Finančně vyčísleno to znamená, že jsme příjemcům dotací již proplatili téměř 11,9 miliard korun. ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 690 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,4 miliardy korun.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více