Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Národní kulturní památka v Polné zpřístupněna

(27. 8. 2012) 25. srpna 2012 byl široké veřejnosti slavnostně zpřístupněn děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, včetně vnější a vnitřní prohlídkové trasy a informačního centra v přízemí chrámu. Díky přislíbené dotaci z ROP Jihovýchod ve výši více než 38 milionů korun tak široká veřejnost může obdivovat tuto národní kulturní památku a také jednu z nejvýznamnějších barokních památek v Česku.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie, postavený v letech 1700-1707 podle původních plánů italského mistra Dominika de Angeli, je národní kulturní památkou a dominantou města Polná. Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod byla památka komplexně zrekonstruována, byla obnovena fasáda, takže chrám získal barevnost shodující se s původním stavem v roce 1707. Byla položena nová střecha, proběhly repasy oken, byly restaurovány vstupní dveře do chrámu, ohradní zeď, schodiště, plastiky světců a Panny Marie, pískovcové hlavice s motivy andělů a znaky Dietrichsteinů a byly instalovány ochranné sítě proti holubům na ochozu věže. Součástí projektu byla také obnova přístupových cest k chrámu a schodiště na věž. Dále byly zrekonstruovány sály pro potřeby prohlídkové trasy děkanského kostela.

„ Od neděle 26. srpna 2012 bude chrám otevřen 6 dnů v týdnu po celý kalendářní rok. Návštěvníci budou moci zhlédnout interiér kostela a prohlídkovou trasu chrámu, která v sobě zahrnuje sály s exponáty týkající se historie kostela, vyjít na věž, navštívit byt hlásného se stylovým zařízením a z ochozu věže se pokochat naším městem a nádherným výhledem na naši Vysočinu“, upřesnil Mons. Mgr. Zdeněk Krček, děkan polenského chrámu.

V rámci zpřístupnění národní kulturní památky se 25. 8. 2012 konala slavnostní bohoslužba, kterou celebroval pražský arcibiskup primas Dominik kardinál Duka a sídelní biskup královehradecký Mons. Jan Vokál. Po slavnostní mši svaté byla otevřena prohlídková trasa chrámu, kterou si osobně prohlédl i pražský arcibiskup primas Dominik kardinál Duka za doprovodu Mons. Mgr. Zdeňka Krčka a dalších významných osobností regionu i veřejnosti.

Chrám Polná

Přestřižení pásky

Prohlídková trasa

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více