Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Navštivte Slovanské hradiště v Mikulčicích

Dne 1. 5. 2015 byl slavnostně otevřen nový pavilon návštěvnického centra Slovanského hradiště v Mikulčicích. Rozsáhlá rekonstrukce původní nevyhovující stavby trvala bezmála rok a půl 
a výsledkem je moderní jednopatrový pavilon s proskleným průčelím a 30 metrů vysokou vyhlídkovou věží.

Uvnitř návštěvnického centra vznikla velmi prostorná vstupní hala s recepcí, malý výukový sál pro 15 dětí a přednáškový sál pro 35 osob, muzejní část s galerií, je zde vstup na věž. Najdete tady také kanceláře
a zázemí pro zaměstnance muzea. Nový pavilon vznikl i díky předpokládané dotaci z ROP Jihovýchod ve výši téměř 28 milionů korun.

Nový pavilon tak velmi pěkně doplnil již realizovaný projekt s názvem Archeopark Mikulčice - část Akropole, jehož cílem byla rozsáhlá modernizace celého areálu Národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích. Projekt byl z ROP Jihovýchod podpořen dotací ve výši téměř 10 milionů korun.

Co je to Slovanské hradiště v Mikulčicích?

  • Národní kulturní památka
  • v 8. a 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha
  • významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje
  • místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi).
  • základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů
  • vynikající stálá archeologická expozice
  • Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry.

 

ROP Jihovýchod má k dnešnímu dni ukončeno 733 projektů, v realizaci 206 projektů, proplaceno 14,1 miliardy korun (čistě evropských peněz) a zbývá ještě zhruba 4,7 miliardy korun (čistě evropských peněz) k proplacení.

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více