Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Nebojte se, není to tak těžké

(06.06.2007) Vyjádření k článku Termín „implementace\" neumí přeložit ani nejvyšší úředníci, zveřeněném v Jihlavských listech dne 5. června 2007.

Výrazy „implementace\", „Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod\", „NUTS 2\" (a to jsme v brožuře zatím nezmínili absorpční kapacitu!) se mohou na první pohled někomu zdát těžce srozumitelnými pojmy. Souhlasíme a z toho důvodu je zde Regionální rada, její předseda, výbor a zaměstnanci Úřadu, aby toto klubíčko rozmotávali a potenciální žadatele neodrazovali, jak se mohlo stát po přečtení článku redaktora (hm) v úterních Jihlavských listech: Termín „implementace\" neumí přeložit ani nejvyšší úředníci.

Není třeba opravovat jednotlivé nepřesnosti v citovaném článku, komentáře pod článkem na webu Jihlavských listů i další ohlasy svědčí o pochopení našeho tématu. Děkujeme za ně.

Cílem Regionální rady Jihovýchod je podpořit a poskytnout maximální informační servis všem potenciálním žadatelům, kteří mají zájem čerpat z Regionálního operačního programu Jihovýchod, při přípravě jejich projektů a pomoci zažádat prostřednictvím ROP Jihovýchod o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tuto šanci máme do roku 2013, resp. 2015 a byla by škoda ji nevyužít. Vyjednávání s Evropskou komisí zatím nejsou ukončena, přesto byla v souladu s platnou stávající dokumentací vydána první brožura Regionální operační program Jihovýchod se základními informacemi. Více průběžně aktualizovaných informací zájemci naleznou na http://www.jihovychod.cz/. O konference pořádané minulý týden v Jihlavě a v Brně byl obrovský zájem, každé se zúčastnilo na 200 zástupců měst a obcí, nestátních neziskových organizací, škol, zdravotnických a sociálních institucí, konzultantských firem a novinářů. Ohlasy jsou příznivé, všechny dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. Úřad Regionální rady ve své činnosti dále pokračuje individuálními konzultacemi a publicitou, např. zástupci úřadu jsou zváni na semináře pořádané samosprávou, politickými kluby, neziskovými organizacemi a dalšími zájemci o dotace. Informace o ROP Jihovýchod by neměly minout žádného potenciálního žadatele.

Na složitých slovíčkách nezáleží, důležitá je komunikace, vstřícnost a snaha porozumět. Odborné termíny stanovil zákon č. 248/2000 Sb. o regionálním rozvoji, další evropská administrativa. (Termín „čerpač\" užitý v článku tu naštěstí nenaleznete.) Pro mnohé, kteří mají zkušenosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů období 2004-2006 není terminologie neznámou. Vyváženo dotacemi - řešení se samo nabízí. Pravidla jsou sice přísná, systémy hodnocení, monitoringu i publicity s nimi ale souvisejí a navazují na českou a evropskou legislativu. Pravidla nad rámec potřeby Úřad Regionální rady Jihovýchod nezavádí. Úřad má své kanceláře v Jihlavě i v Brně a jeho zaměstnanci rádi poskytnou informace všem zájemcům. Není důvod předem vzdávat svůj záměr informovat se o možnostech evropských dotací.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více