Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Nebojte se, není to tak těžké

(06.06.2007) Vyjádření k článku Termín „implementace\" neumí přeložit ani nejvyšší úředníci, zveřeněném v Jihlavských listech dne 5. června 2007.

Výrazy „implementace\", „Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod\", „NUTS 2\" (a to jsme v brožuře zatím nezmínili absorpční kapacitu!) se mohou na první pohled někomu zdát těžce srozumitelnými pojmy. Souhlasíme a z toho důvodu je zde Regionální rada, její předseda, výbor a zaměstnanci Úřadu, aby toto klubíčko rozmotávali a potenciální žadatele neodrazovali, jak se mohlo stát po přečtení článku redaktora (hm) v úterních Jihlavských listech: Termín „implementace\" neumí přeložit ani nejvyšší úředníci.

Není třeba opravovat jednotlivé nepřesnosti v citovaném článku, komentáře pod článkem na webu Jihlavských listů i další ohlasy svědčí o pochopení našeho tématu. Děkujeme za ně.

Cílem Regionální rady Jihovýchod je podpořit a poskytnout maximální informační servis všem potenciálním žadatelům, kteří mají zájem čerpat z Regionálního operačního programu Jihovýchod, při přípravě jejich projektů a pomoci zažádat prostřednictvím ROP Jihovýchod o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tuto šanci máme do roku 2013, resp. 2015 a byla by škoda ji nevyužít. Vyjednávání s Evropskou komisí zatím nejsou ukončena, přesto byla v souladu s platnou stávající dokumentací vydána první brožura Regionální operační program Jihovýchod se základními informacemi. Více průběžně aktualizovaných informací zájemci naleznou na http://www.jihovychod.cz/. O konference pořádané minulý týden v Jihlavě a v Brně byl obrovský zájem, každé se zúčastnilo na 200 zástupců měst a obcí, nestátních neziskových organizací, škol, zdravotnických a sociálních institucí, konzultantských firem a novinářů. Ohlasy jsou příznivé, všechny dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. Úřad Regionální rady ve své činnosti dále pokračuje individuálními konzultacemi a publicitou, např. zástupci úřadu jsou zváni na semináře pořádané samosprávou, politickými kluby, neziskovými organizacemi a dalšími zájemci o dotace. Informace o ROP Jihovýchod by neměly minout žádného potenciálního žadatele.

Na složitých slovíčkách nezáleží, důležitá je komunikace, vstřícnost a snaha porozumět. Odborné termíny stanovil zákon č. 248/2000 Sb. o regionálním rozvoji, další evropská administrativa. (Termín „čerpač\" užitý v článku tu naštěstí nenaleznete.) Pro mnohé, kteří mají zkušenosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů období 2004-2006 není terminologie neznámou. Vyváženo dotacemi - řešení se samo nabízí. Pravidla jsou sice přísná, systémy hodnocení, monitoringu i publicity s nimi ale souvisejí a navazují na českou a evropskou legislativu. Pravidla nad rámec potřeby Úřad Regionální rady Jihovýchod nezavádí. Úřad má své kanceláře v Jihlavě i v Brně a jeho zaměstnanci rádi poskytnou informace všem zájemcům. Není důvod předem vzdávat svůj záměr informovat se o možnostech evropských dotací.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více