Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Největší objem dotací z ROP Jihovýchod tentokrát pro školská zařízení

(5. 2. 2009) Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne 5. 2. 2009 další dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 89 projektů Jihomoravského kraje a Vysočiny.

Oblast rozvoje měst a obcí regionu Jihovýchod získala přes jednu miliardu korun pro 75 projektů. Největší finanční objem ve výši 402 miliony korun byl schválen pro 24 projektů školských zařízení obou krajů. Pro 30 projektů sportovních a kulturních zařízení regionu byla odsouhlasena částka 321 milion korun, veřejná prostranství (12 projektů) získala pro své rekonstrukce 195 milionů korun a devíti projektům zařízení sociální péče byla schválena částka 127 milionů korun.

Nejvíce úspěšných projektů má okres Hodonín (12) a schváleno je pro ně více než 108 milionů korun. Mezi projekty okresu Hodonín je například Přírodní koupací biotop v Bohuslavicích u Kyjova, Biskupská rezidence v Šardicích, Klubovna pro děti a mládež v Následovicích, víceúčelové sportovně-kulturní areály na Luži v Archlebově, v Moravském Písku a v Kostelci.

Největší objem schválených dotací (téměř 190 milionů korun) míří do okresu Brno-venkov pro 11 projektů, jako je například Zámecké kulturní centrum Rosice, Rekonstrukce denního stacionáře NESA (Diecézní charita Brno), Wellness Kuřim - rekonstrukce a dostavba krytého bazénu, modernizace ZŠ ve Šlapanicích a v Rajhradě, Rozvoj ICT na ZŠ v Židlochovicích, Centrum celoživotního vzdělávání v obci Zastávka, Vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Iváni.

Dalšími zajímavými schválenými projekty jsou například: Kompletní digitalizace radiodiagnostického oddělení Nemocnice Boskovice, Aktivní vícegenerační park Farská humna ve Žďáru nad Sázavou, Modernizace základního školství v Blansku, Výstavba dětských hřišť ve Velkém Meziříčí či v Pelhřimově a další.

Celkem bylo v této výzvě zaregistrováno 248 projektů požadujících dotace ve výši téměř 4 miliard korun. Vzhledem k finanční alokaci vyčleněné pro tuto výzvu překračovaly požadavky obcí možnosti ROP Jihovýchod téměř 4krát.

Z kontinuálních výzev schválil Výbor Regionální rady Jihovýchod pro oblast dopravy dotace ve výši 143 milionů korun pro tři projekty rozvoje dopravní infrastruktury regionu (1.1). Konkrétně se jedná o výstavbu tří mostů. Vysočina má pro most na silnici II/399 ve Stropešíně schválenou dotaci ve výši 55,5 milionu korun, Jihomoravský kraj získal pro most v Předklášteří dotaci 57,5 milionu korun a pro most v Lipůvce (Blansko) dotaci ve výši 30 milionů korun.

Šest nových cyklostezek má potvrzenou dotaci ve výši přes 77 milionů korun. Nové cyklostezky vzniknou na Vysočině v obcích Sázava a Hamry nad Sázavou, v Jihomoravském kraji v Blansku (III. etapa podél řeky Svitavy), v obci Říčky, v Předklášteří a ve Veselí nad Moravou.

V oblasti veřejných služeb regionálního významu (3.4) podpoří dotace ROP Jihovýchod mezioborovou jednotku intenzivní péče v Nemocnici Břeclav (32,5 mil. Kč), zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod (9,6 mil. Kč), přístavbu víceúčelového sálu s učebnami na Střední škole pro tělesně postižené Gemini v Brně (8 mil. Kč) a půdní vestavbu školy Domov Horizont v Kyjově určenou pro podporované bydlení (7,4 mil. Kč).

Výbor Regionální rady Jihovýchod rovněž odsouhlasil plán výzev pro předkládání projektů žádajících o dotaci z ROP Jihovýchod pro rok 2009. Aktuální znění plánu je zveřejněno na webových stránkách Regionální rady Jihovýchod.

Více informací včetně úplného seznamu příjemců dotací z ROP Jihovýchod na stránkách www.jihovychod.cz

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více