Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Neúčinný lék proti korupci

(8. 6. 2012) Ministr pro místní rozvoj, Kamil Jankovský, včera předložil bez předchozí debaty na jednání vlády dokument rozhodující o budoucnosti stovek miliard korun pro regiony České republiky. Obsahem je plán na zrušení sedmi regionálních operačních programů a vytvoření jednoho jediného. Dozor nad celým balíkem peněz chce mít nově sám ministr Jankovský, jehož programy však patří k nejhůře čerpajícím.

Podle dnešních výsledků operačních programů lze odhadnout celkem přesně, co se stane, když se vrátíme k modelu jednoho programu. Zařadí se mezi centrálně řízené molochy, kde každé rozhodnutí trvá měsíce, a nebude moci v takové míře řešit problémy, které jsou v každém regionu odlišné – vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu by se totiž přesunulo z rukou regionů na MMR. Opustili bychom trend, který sledují vyspělé evropské státy − z bývalé EU 15 nemá regionální operační programy pouze Řecko.

Ministerstvo a vláda využívají v tažení za zrušení regionálních programů gradující kauzy korupčních skandálů, například okolo bývalého hejtmana Davida Ratha. Mýlí se ovšem v samotné podstatě tohoto argumentu:

 Korupce je rakovina. Ničí tržní prostředí, demotivuje národ, místo lidí schopných upřednostňuje ty bez charakteru. Na rozdíl od krádeže jsou v ní vždy zapojeny aspoň dvě strany. Je dobrovolná: tlaku na „spolupráci“ lze vždy odolat, nikdo nemá hlaveň u spánku ve chvíli, kdy se rozhodne krást z veřejných peněz.

Pokud je ve firmě na nejvyšších místech odhalena korupce, nemá smysl kvůli úplatnému šéfovi automaticky měnit strukturu celé firmy nebo ji likvidovat. Je třeba v první řadě vyměnit ona zkorumpovaná nejvyšší místa a dát je i se všemi jejich komplici k soudu.

Složitost systému, kterým procházejí evropské peníze, případnou korupci nevytváří, ale na druhou stranu ji umožňuje lépe skrývat. Klíčovým slovem je ona složitost. Pokud máme systém evropských dotací měnit, pak tak, aby byl jednodušší a transparentnější. A zde se dostáváme k problému se slučováním regionálních operačních programů do jednoho. I když se to na první pohled nezdá, nejde o zjednodušení. Je to vidět na starém modelu Společného regionálního programu, který fungoval do roku 2006.  Místo jednoho subjektu v regionu existovala tato soustava: řízení programu – v Praze; hodnocení projektů a konzultace – v 13 krajích; kontrola a proplácení – v 7 Centrech pro regionální rozvoj. Projekt si předávaly obě posledně jmenované instituce za metodického rozhodování z MMR. Vyřízení projektových žádostí trvalo mnoho měsíců a někdy i roky.

A pokud vláda návrh pana ministra Jankovského schválí? Sloučení ROP povede opět ke zvýšení počtu subjektů, které se budou o regionální peníze starat. Takový systém je nesmírně nevýkonný, jak ukazují čísla vyčerpaných peněz některých současných centrálních programů, o které se stará i několik ministerstev zároveň. Je naivní si myslet, že rozdělením programu do více subjektů zredukujeme korupčnost prostředí. Zaručeně však snížíme efektivitu.

 

Ing. Artur Zatloukal
ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod

   

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více