Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

NKÚ kontrolovalo ROP Jihovýchod a jeho projekty – bez výhrad

(25. 3. 2014) Nejvyšší kontrolní úřad ukončil v březnu 2014 kontrolu celého systému přidělování dotací pro cestovní ruch v ROP Jihovýchod. Kontrole bylo podrobeno hodnocení, poskytování, čerpání a využití peněžních prostředků určených na rozvoj cestovního ruchu, kontrolovaným obdobím byly roky 2007–2013. Kontrolou systému hodnocení projektů ROP Jihovýchod prošlo sedm projektů, které nebyly podpořeny dotací, a deset projektů, které dotaci získaly. Dalších šest projektů prošlo kompletní kontrolou čerpání dotace, její účelnosti a využití v době udržitelnosti. Výsledek kontroly je výborný. Jak na straně systému ROP Jihovýchod, tak u kontrolovaných projektů nebyla shledána žádná závažná pochybení.

Nejvyšší kontrolní úřad zahájil 20. 9. 2013 rozsáhlou kontrolu peněžních prostředků určených na rozvoj cestovního ruchu v regionu Jihovýchod. Kontrolou prošla veškerá dokumentace vztahující se k tématu, např. vnitřní předpisy a metodické pokyny týkající se administrace projektů v cestovním ruchu, přehled vyhlášených a plán aktuálních výzev, Programový a Prováděcí dokument ROP Jihovýchod, Příručky pro žadatele a příjemce, přehledy auditů a kontrol k tomuto tématu již realizovaných, nastavení hodnotících kritérií, rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvy, soulad zaměření výzev s národními i krajskými strategiemi rozvoje cestovního ruchu a další. Bylo také podrobně kontrolováno hodnocení u 17 projektových žádostí podaných u ROP Jihovýchod. Významným kritériem byla také účelnost vynaložených dotačních prostředků. Výsledek kontroly je opravdu výborný, NKÚ nezjistil v ROP Jihovýchod žádné pochybení u přidělování dotací v oblasti cestovního ruchu.  

Dalším významným úspěchem je výsledek rozsáhlé kontroly NKÚ u těchto šesti projektů:

  • Sportovní Hotel Garni*** - Brno-Židenice
  • Zámek Herálec
  • Kostnice u sv. Jakuba Brno
  • Zpřístupnění brněnského podzemí
  • Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí Třebíč - Vnímání všemi smysly
  • Rozšíření běžeckých tras na Novoměstsku

Všechny projekty prošly kontrolou s výborným výsledkem, pouze u dvou byla zjištěna drobná pochybení formálního charakteru, která však nemají žádný dopad na daný projekt.

„Jsme moc rádi, že je dotační systém v oblasti cestovního ruchu v pořádku, že jsou to účelně vynaložené peníze. Těší nás také výborný výsledek kontroly přímo u příjemců dotací. Navíc nám tato dobrá zpráva potvrzuje, že ROP Jihovýchod je nastaven kvalitně a správně a po právu patří mezi nejlépe čerpající operační programy v ČR,“ říká Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více