Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

NKÚ kontrolovalo ROP Jihovýchod a jeho projekty – bez výhrad

(25. 3. 2014) Nejvyšší kontrolní úřad ukončil v březnu 2014 kontrolu celého systému přidělování dotací pro cestovní ruch v ROP Jihovýchod. Kontrole bylo podrobeno hodnocení, poskytování, čerpání a využití peněžních prostředků určených na rozvoj cestovního ruchu, kontrolovaným obdobím byly roky 2007–2013. Kontrolou systému hodnocení projektů ROP Jihovýchod prošlo sedm projektů, které nebyly podpořeny dotací, a deset projektů, které dotaci získaly. Dalších šest projektů prošlo kompletní kontrolou čerpání dotace, její účelnosti a využití v době udržitelnosti. Výsledek kontroly je výborný. Jak na straně systému ROP Jihovýchod, tak u kontrolovaných projektů nebyla shledána žádná závažná pochybení.

Nejvyšší kontrolní úřad zahájil 20. 9. 2013 rozsáhlou kontrolu peněžních prostředků určených na rozvoj cestovního ruchu v regionu Jihovýchod. Kontrolou prošla veškerá dokumentace vztahující se k tématu, např. vnitřní předpisy a metodické pokyny týkající se administrace projektů v cestovním ruchu, přehled vyhlášených a plán aktuálních výzev, Programový a Prováděcí dokument ROP Jihovýchod, Příručky pro žadatele a příjemce, přehledy auditů a kontrol k tomuto tématu již realizovaných, nastavení hodnotících kritérií, rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvy, soulad zaměření výzev s národními i krajskými strategiemi rozvoje cestovního ruchu a další. Bylo také podrobně kontrolováno hodnocení u 17 projektových žádostí podaných u ROP Jihovýchod. Významným kritériem byla také účelnost vynaložených dotačních prostředků. Výsledek kontroly je opravdu výborný, NKÚ nezjistil v ROP Jihovýchod žádné pochybení u přidělování dotací v oblasti cestovního ruchu.  

Dalším významným úspěchem je výsledek rozsáhlé kontroly NKÚ u těchto šesti projektů:

  • Sportovní Hotel Garni*** - Brno-Židenice
  • Zámek Herálec
  • Kostnice u sv. Jakuba Brno
  • Zpřístupnění brněnského podzemí
  • Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí Třebíč - Vnímání všemi smysly
  • Rozšíření běžeckých tras na Novoměstsku

Všechny projekty prošly kontrolou s výborným výsledkem, pouze u dvou byla zjištěna drobná pochybení formálního charakteru, která však nemají žádný dopad na daný projekt.

„Jsme moc rádi, že je dotační systém v oblasti cestovního ruchu v pořádku, že jsou to účelně vynaložené peníze. Těší nás také výborný výsledek kontroly přímo u příjemců dotací. Navíc nám tato dobrá zpráva potvrzuje, že ROP Jihovýchod je nastaven kvalitně a správně a po právu patří mezi nejlépe čerpající operační programy v ČR,“ říká Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více