Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Nová klidová zóna ve Šlapanicích

(2. 10. 2014) Město Šlapanice úspěšně dokončilo projekt Šlapanice, klidová zóna – nábřeží Říčky. V neděli 5. října 2014 v 15.00 hodin bude nábřeží slavnostně otevřeno a zpřístupněno veřejnosti. Město má z ROP Jihovýchod přislíbenou dotaci 1,96 milionu korun při celkových nákladech více než 3 miliony korun.

Projekt řeší revitalizaci nábřeží Říčky, které spojuje administrativní centrum Šlapanic, tedy Masarykovo náměstí, kde se nachází městský úřad, základní škola, pošta a kostel s farou, s obchodním centrem města a zdravotním střediskem. Významným úkolem nábřeží je také odklon chodců od hlavní šlapanické silnice Brněnské a v budoucnu bude též součástí právě chystané bezbariérové trasy a naučné stezky. Cílem projektu bylo začlenit dané území do městského prostoru, vytvořit klidovou zónu uprostřed městského ruchu, především pro šlapanické obyvatele.

Nábřeží bylo doplněno nově vysazenou zelení, pergolami s lavičkami pro posezení, odpadkovými koši, dětskými herními prvky a uměleckým dílem sochaře Michala Olšiaka – pítkem v podobě žáby. Architektonický návrh území vytvořil Ing. arch. Ivo Badal. Součástí projektu je též revitalizace území okolo pomníku francouzským lékařům, který připomíná Bitvu tří císařů z r. 1805. Návrh tohoto území zpracoval Ing. arch. Tomáš Velehradský.

„Nábřeží podél každého vodního toku je jasný městotvorný prvek. O vytvoření toho našeho jsme usilovali dlouhou dobu. Jsme velmi rádi, že jeho realizace je u konce. Pevně věříme, že naše nábřeží jako klidová zóna a spojnice náměstí a obchodního centra se zelení a herními prvky se rychle stane oblíbeným místem našich obyvatel“, řekl starosta Šlapanic, Jaroslav Klaška.

 

Podrobné informace o projektu Vám podá:
Ing. Eva Merclová
oddělení projektového řízení Šlapanice

merclova@slapanice.cz
tel: 533 304 333, 601 334 679

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více