Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Nová šance cyklostezkám regionu Jihovýchod

(15. 9. 2008) Regionální rada Jihovýchod vyhlásila další výzvu pro předkládání projektů cyklostezek včetně jejich související infrastruktury v rámci Regionální operačního programu (ROP) Jihovýchod.

Kraje, obce, svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi mohou podávat žádosti o dotace do 31. října 2008 na pracovištích Úřadu Regionální rady v Brně a v Jihlavě podle místa realizace projektu. Schválené projekty z tohoto kola výzvy budou známy v únoru 2009.

Oblast rozvoje infrastruktury pro nemotorovou dopravu podporuje vybudování husté sítě vhodně umístěných bezpečných cyklostezek v sídlech i v krajině včetně související infrastruktury, zvýšení bezpečnosti chodců v obcích a přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací - např. bezbariérové přístupy, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé atp.

Pro již třetí kolo výzvy v této oblasti je vyčleněno 138 milionů korun, z toho téměř 127 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 11 milionů ze státního rozpočtu.

První kolo výzvy v oblasti rozvoje infrastruktury pro nemotorovou dopravu bylo vyhlášeno 17. prosince 2007. Z 11 registrovaných projektů bylo sedm schváleno a získalo dotace ve výši 57 milionů korun. Jsou to např. cyklostezky ve Žďírci nad Doubravou, Blansku, mikroregionu Nový Dvůr, Kunštátě, Krupsku, Brně a v Jihlavě.

Ve druhém kole výzvy z 5. května 2008 je registrováno a v současné době hodnoceno dalších sedm projektů žádajících přes 106 milionů korun. Schválené projekty z tohoto kola budou známy začátkem října 2008.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více