Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Nové projekty ROP Jihovýchod v dopravě, cestovním ruchu a veřejných službách žádají o tři miliardy korun

(8. 7. 2008) Úřad Regionální rady Jihovýchod přijal v rámci poslední uzavřené výzvy v termínu do 7. července 2008 další 173 projekty žádající o dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši téměř 3 miliard korun.

Možnosti finanční alokace vyčleněné na výzvu přesahují opět projekty infrastruktury pro cestovní ruch, a to o 58 procent. Registrováno bylo v této oblasti podpory 89 projektů požadujících dotace v celkové výši 1 540 mil. korun. V oblasti služeb v cestovním ruchu byly přijaty 54 projekty, což je přibližně stejný počet jako v posledním kole. Projekty žádají o dotace ve výši 156 mil. korun, tzn. ve výši finanční alokace vyčleněné na výzvu.

V prioritní ose Dopravní dostupnost bylo registrováno celkem 19 projektů a požadovaná výše dotací dosahuje 1 174 mil. korun, což odpovídá finanční alokaci těchto výzev. Z toho šest projektů se týká silnic II. a III. třídy a požaduje dotace 270 mil. korun, čtyři projekty požadující 87 mil. korun řeší téma dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, dva projekty žádající o 710 mil. korun jsou z oblasti obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Do infrastruktury pro nemotorovou dopravu (cyklostezky, úprava komunikací pro handicapované osoby) spadá sedm projektů žádajících o dotace ve výši 106 mil. korun. Vypsání další výzvy k podávání žádostí o dotace v této oblasti je plánováno na 1. září s termínem ukončení příjmu žádostí 31. října 2008.

Poslední z uzavřených výzev ve veřejných službách regionálního významu registruje dva projekty žádající o dotace 53 mil. korun, tzn. o pětinu z vyčleněných finančních prostředků.

Výsledky tohoto kola výzev budou známy začátkem října 2008. V té době už téměř 44 procent dotací ROP Jihovýchod z celkové finanční alokace 704 mil. EUR na období let 2007-2013 bude znát svého adresáta. Další kola výzev budou vypsána v srpnu a v září 2008.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více