Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Nové projekty ROP Jihovýchod v dopravě, cestovním ruchu a veřejných službách žádají o tři miliardy korun

(8. 7. 2008) Úřad Regionální rady Jihovýchod přijal v rámci poslední uzavřené výzvy v termínu do 7. července 2008 další 173 projekty žádající o dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši téměř 3 miliard korun.

Možnosti finanční alokace vyčleněné na výzvu přesahují opět projekty infrastruktury pro cestovní ruch, a to o 58 procent. Registrováno bylo v této oblasti podpory 89 projektů požadujících dotace v celkové výši 1 540 mil. korun. V oblasti služeb v cestovním ruchu byly přijaty 54 projekty, což je přibližně stejný počet jako v posledním kole. Projekty žádají o dotace ve výši 156 mil. korun, tzn. ve výši finanční alokace vyčleněné na výzvu.

V prioritní ose Dopravní dostupnost bylo registrováno celkem 19 projektů a požadovaná výše dotací dosahuje 1 174 mil. korun, což odpovídá finanční alokaci těchto výzev. Z toho šest projektů se týká silnic II. a III. třídy a požaduje dotace 270 mil. korun, čtyři projekty požadující 87 mil. korun řeší téma dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, dva projekty žádající o 710 mil. korun jsou z oblasti obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Do infrastruktury pro nemotorovou dopravu (cyklostezky, úprava komunikací pro handicapované osoby) spadá sedm projektů žádajících o dotace ve výši 106 mil. korun. Vypsání další výzvy k podávání žádostí o dotace v této oblasti je plánováno na 1. září s termínem ukončení příjmu žádostí 31. října 2008.

Poslední z uzavřených výzev ve veřejných službách regionálního významu registruje dva projekty žádající o dotace 53 mil. korun, tzn. o pětinu z vyčleněných finančních prostředků.

Výsledky tohoto kola výzev budou známy začátkem října 2008. V té době už téměř 44 procent dotací ROP Jihovýchod z celkové finanční alokace 704 mil. EUR na období let 2007-2013 bude znát svého adresáta. Další kola výzev budou vypsána v srpnu a v září 2008.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více