Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Nové vedení Úřadu Regionální rady Jihovýchod

Ode dne 1. 1. 2015 se vrací do pozice ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod Mgr. Marta Valešová (dříve Sargánková), MBA.

Marta Valešová se po rodičovské dovolené vrací naplno zpět do vedení úřadu. Zaměří se především na strategické vedení úřadu a přechod organizace na nové programové období 2014–2020.

 

Ing. Artur ZatloukalIng. Artur Zatloukal, který dosud úřad vedl, přechází na pozici jejího zástupce. Mezi jeho povinnosti bude patřit zajištění bezproblémového chodu Regionálního operačního programu Jihovýchod a organizační záležitosti úřadu.

 

 

 

 

 

 

Marta Valešová

Mgr. Marta Valešová, MBAVystudovala evropská studia a politologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, dále studovala na Miami University v USA a Loughborough University ve Velké Británii. V roce 2010 ukončila studium MBA se zaměřením na strategický management při Nottingham Trent University (BIBS Brno). Od roku 2002 pracuje v oblasti projektového managementu, začínala v projektech programu Phare, podílela se na nastavení a realizaci Společného regionálního operačního programu a INTERREGu IIIA pro přeshraniční spolupráci pro období 2004–2006, účastnila se několika mezinárodních projektů. Plně se podílela na přípravě a vyjednávání programového období 2007–2013 a od roku 2006 stojí v čele Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více