Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Nový Výbor Regionální rady Jihovýchod je kompletní

(26. 11 2012) Na zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 23. 11. 2012 byli zvoleni noví členové Výboru Regionální rady Jihovýchod za Jihomoravský kraj. Za Kraj Vysočina byli členové zvoleni již 9. 11. 2012. Nově zvolený výbor se sejde k prvnímu jednání 12. 12. 2012.

Členy Výboru Regionální rady Jihovýchod byli za Kraj Vysočina zvoleni MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Bc. Martin Hyský a Zdeněk Chlád za ČSSD, Josef Číž za KSČM, Ing. Václav Kodet za KDU-ČSL, Ing. Radovan Necid za ODS a Ing. Marie Černá za politické sdružení Pro Vysočinu.

Za Jihomoravský kraj ve výboru zasednou JUDr. Michal Hašek, Mgr. Václav Božek, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jaroslav Parolek za ČSSD, Ing. Martin Bedrava a PaedDr. Zdeněk Peša za KDU-ČSL, Stanislav Navrkal za KSČM a Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA, za ODS. 

První jednání Výboru Regionální rady Jihovýchod se uskuteční 12. 12. 2012 v Brně. Kromě zvolení předsedy a místopředsedy výboru bude na programu jednání schválení závěrečných výzev na rozvoj veřejné dopravy a podporu školství a volnočasových aktivit a také schválení projektových žádostí k financování z oblastí podpory 1.1 a 3.1.

„Obnovení činnosti Výboru Regionální rady Jihovýchod je pro nás velmi důležité, protože pouze předseda a místopředseda Regionální rady Jihovýchod může podepisovat Smlouvy o poskytnutí dotace. Bez výboru bychom také nemohli vypisovat výzvy k předkládání projektů, což je nyní, kdy se blíží konec programového období, velice důležité, chceme-li dobře vyčerpat všechny peníze, které máme k dispozici.“ Řekl Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Výbor Regionální rady Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu Jihovýchod. V jeho pravomoci je schvalování realizační a řídící dokumentace programu, výběr projektů, kterým Regionální rada Jihovýchod poskytne dotaci, vyhlášení výzev k předkládání projektů, opatření týkající se publicity a informovanosti o ROP Jihovýchod a mnohé další.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více