Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Ohlédnutí za konferencemi ROP JV - evropská šance pro region

(19.06.2007) Nabité konferenční sály v Jihlavě (29. 5.) i v Brně (31. 5.) koncem května 2007, diskuse a příznivé ohlasy svědčí o velkém zájmu o evropské dotace.

Obou konferencí pod názvem Regionální operační program Jihovýchod - evropská šance pro region se zúčastnilo na 400 zájemců. Téměř polovinu posluchačů tvořili zástupci měst a obcí, vzdělávací instituce byly zastoupeny ve druhé největší skupině, o třetí místo se dělily konzultační agentury s podnikateli, následováni zástupci zdravotnického a sociálního sektoru. Přítomni byli rovněž zástupci politické sféry a představitelé bank. 

Účastníky konferencí přivítal předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil. Posluchače v Brně přišel také pozdravit jihomoravský hejtman Stanislav Juránek. Oba zdůraznili jedinečnost možnosti čerpat prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ředitelka Úřadu Regionální rady Marta Sargánková podala informace o poslání úřadu, který je implementační agenturou ROP JV. Další informace se týkaly ROP JV. Artur Zatloukal se zaměřil na činnosti nutné při přípravě, hodnocení a realizaci projektu. Erika Šteflová a Jan Karásek uvedli příklady projektů podporovaných v jednotlivých prioritních osách, Zdeňka Ganzwohlová a Pavel Černý pohovořili o veřejné podpoře a na závěr Kateřina Sonnková informovala o opatřeních publicity vyžadovaných Evropskou komisí při realizaci projektů.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více