Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Opravdu poslední projekty z ROP Jihovýchod

(24. 6. 2015) Výbor Regionální rady Jihovýchod včera schválil definitivně posledních více než 246 milionů korun dotací na tři silnice v Jihomoravském kraji a dvě na Vysočině. Statutární město Jihlava získá posledních 11 milionů korun pro projekt školních hřišť. Žádné další projekty již nemohou získat dotaci, ani v režimu nejisté části alokace, všechny dotační peníze z ROP Jihovýchod jsou již pokryty smlouvami o poskytnutí dotace, evidujeme i převis nasmlouvaných dotací, které nazýváme nejistá část alokace. 

Další, v pořadí již čtvrtou etapou, pokračuje obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě Za pomoci dotace z ROP Jihovýchod. Závěrečným projektem v IPRM Jihlava se stala rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Havlíčkova, kterému byla schválena dotace ve výši 11 milionů korun. Rekonstrukce se dočkají obě hřiště, jejichž stávající asfaltový a písčitý povrch bude nahrazen polyuretanovým povrchem. Hřiště budou také vybavena zázemím pro řadu sportů, např. basketbal, volejbal, tenis, nohejbal, házenou a florbal. Modernizace se bude týkat i rozběhové dráhy a doskočiště pro skok daleký. Sportovní areál bude dovybaven lavičkami a novým spojovacím chodníkem mezi oběma hřišti. Rozšíření vybavení se dočká i herní plocha družiny, kde se děti můžou těšit na novou trojitou hrazdu, padací most, chodící kládu nebo sportovní stojan na basketbal. Díky projektu tak vznikne do konce roku 2015 kvalitní sportovní zázemí pro zhruba 340 žáků.

Dalším třem projektům silnic v Jihomoravském kraji za více než 100 milionů korun byla přislíbena dotace v režimu tzv. nejisté části alokace. To znamená, že je na ně přesunuto kurzové riziko a reálná výše dotace bude přidělena až podle vývoje kurzu a současně na ně budou využity také peníze, které zbydou ke konci programu.

Jedná se o silnici II/398 Horní Dunajovice, most 398-009, kde projekt řeší zvýšení nosnosti mostu včetně výškových i šířkových úprav vedení komunikace, které povedou ke zvýšení komfortu a bezpečnosti silniční dopravy v obci. Součástí projektu je také vybudování nového levostranného chodníku před obecním úřadem v Horních Dunajovicích, jehož součástí bude nástupní hrana autobusové zastávky. Vybudování chodníku významně přispěje k bezpečnému pohybu chodců v obci.

Dalším schváleným projektem je II/398 Podmyče - Šafov, Horníkova 1.Díky projektu dojde k modernizaci silnice II/398 v úseku mezi obcemi Podmyče a Šafov v délce čtyř kilometrů včetně úpravy šesti propustků a dále modernizace silnice II/409 v úseku mezi obcemi Šafov a Stálky v délce jednoho kilometru. Součástí projektu je také úprava 650 metrů komunikace III/39818, která bude sloužit jako objízdná trasa.

Modernizací projde i III/39613 křižovatka Pasohlávky – Drnholec. Jedná se o úsek silnice III/ mezi obcemi Pasohlávky (od křižovatky se silnicí III/39614) a Drnholec. Celková délka modernizovaného úseku je 4,941 kilometru, vše v extravilánu obce. Realizací projektu se výrazně zlepší stavebně-technické a dopravně-bezpečnostní parametry komunikace, dojde také ke snížení negativních dopadů na životní prostředí na obyvatele okolních obcí.

Také dvěma projektům silnic v Kraji Vysočina za více než 145 milionů korun byla přislíbena dotace v režimu tzv. nejisté části alokace. To znamená, že je na ně přesunuto kurzové riziko a reálná výše dotace bude přidělena až podle vývoje kurzu a současně na ně budou využity také peníze, které zbydou ke konci programu.

Dva schválené projekty řeší významnou spojnici krajského města Jihlavy s Humpolcem. Tato silnice II/523, souběžné s dálnicí D1, zajišťuje dopravní obsluhu přilehlých sídel situovaných v její trase. První úsek modernizace silnice z II/523 z Jihlavy do Větrného Jeníkova bude realizován včetně intravilánu Šipnova (místní část obce Hybrálec) a obce Bílý Kámen. Celková délka tohoto úseku je devět kilometrů. Druhý úsek silnice II/523 je realizován od napojení na komunikaci II/131 za Větrným Jeníkovem až na začátek města Humpolec vyjma intravilánů obcí Kalhov a Krasoňov v (místní část Humpolce). Celková délka modernizace tohoto úseku je téměř deset kilometrů.

 

Trocha bilance na závěr:

  • Definitivní počet projektů, které prošly Úřadem Regionální rady Jihovýchod, je 1 701.
  • Ukončeno máme k dnešnímu dni 761 projektů.
  • V realizaci stále ještě je a dokončuje se 179 projektů.
  • Máme proplaceno 14,8 miliardy korun – čistě podíl EU.
  • Máme proplaceno 16 miliard korun – podíl EU + spolufinancování ze státního rozpočtu
    a spolufinancování z krajského rozpočtu.
  • Zbývá nám proplatit 4 miliardy korun  - čistě podílu EU.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více