Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Pět gymnázií má pět nových badatelských center

(10. 2. 2016) Projekt Kraje Vysočina s názvem Badatelská centra pro přírodní vědy je již kompletně dokončen a slouží pro výzkumnou činnost studentů pěti gymnázií na Vysočině. Tato centra mohla vzniknout i díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši téměř 31,5 milionu korun.

Začátkem února letošního roku bylo na Gymnáziu Třebíč slavnostně zprovozněno poslední z pěti badatelských center. V lednu bylo badatelské pracoviště otevřeno na Gymnáziu Žďár nad Sázavou a loni koncem roku byla dokončena centra na Gymnáziích Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Jako první bylo do provozu uvedeno badatelské centrum při Gymnáziu Jihlava, které funguje už od září loňského roku.

 Každé badatelské centrum je rozděleno na sedm špičkových pracovišť pro celkem 30 žáků. Pracoviště studentům i učitelům nabízí nejmodernější přístroje, které zatraktivní hodiny fyziky, chemie a biologie.

 Studenti zde mají nejmodernější pracoviště mikroskopie, kde je k dispozici profesionální mikroskop. Dále pracoviště infračerveného spektrometru, na kterém probíhá analýza pevných chemických látek, například různých plastů. Studenti se budou také učit na pracovišti optiky, provádět analýzu světla, mají k dispozici pracoviště mikrobiologie, fyziky mikrosvěta a vysokorychlostní kameru, která umí zaznamenat rychlý děj a pohyb i s jeho následným rozborem. Součástí každého centra je také pracoviště pro spektrometrii na vysokoškolské úrovni. Pro badatelská centra byly vybudovány nové a moderní učebny, které byly v rámci projektu vybaveny nejen novými přístroji, ale i nábytkem a dalším potřebným vybavením.

 „Podpora středních škol, moderní pomůcky, nové přístroje a zajímavé vyučování, to všechno byly priority Regionálního operačního programu Jihovýchod. A na tomto projektu je moc pěkně vidět, že se nám je společně s Krajem Vysočina podařilo naplnit. Jsem ráda, že jsme mohli tento projekt podpořit dotací a že jeho výsledek předčil očekávání nás všech. Myslím, že studenti těchto gymnázií budou chodit do hodin fyziky, chemie i biologie s mnohem větší chutí a potěšením.“ Řekla k projektu Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 Badatelská centra nejsou určena jen pro talentované studenty gymnázií, pracoviště budou navštívit i školáci základních škol
či ostatní středoškoláci.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2018

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod. Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více