Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Pět gymnázií má pět nových badatelských center

(10. 2. 2016) Projekt Kraje Vysočina s názvem Badatelská centra pro přírodní vědy je již kompletně dokončen a slouží pro výzkumnou činnost studentů pěti gymnázií na Vysočině. Tato centra mohla vzniknout i díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši téměř 31,5 milionu korun.

Začátkem února letošního roku bylo na Gymnáziu Třebíč slavnostně zprovozněno poslední z pěti badatelských center. V lednu bylo badatelské pracoviště otevřeno na Gymnáziu Žďár nad Sázavou a loni koncem roku byla dokončena centra na Gymnáziích Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Jako první bylo do provozu uvedeno badatelské centrum při Gymnáziu Jihlava, které funguje už od září loňského roku.

 Každé badatelské centrum je rozděleno na sedm špičkových pracovišť pro celkem 30 žáků. Pracoviště studentům i učitelům nabízí nejmodernější přístroje, které zatraktivní hodiny fyziky, chemie a biologie.

 Studenti zde mají nejmodernější pracoviště mikroskopie, kde je k dispozici profesionální mikroskop. Dále pracoviště infračerveného spektrometru, na kterém probíhá analýza pevných chemických látek, například různých plastů. Studenti se budou také učit na pracovišti optiky, provádět analýzu světla, mají k dispozici pracoviště mikrobiologie, fyziky mikrosvěta a vysokorychlostní kameru, která umí zaznamenat rychlý děj a pohyb i s jeho následným rozborem. Součástí každého centra je také pracoviště pro spektrometrii na vysokoškolské úrovni. Pro badatelská centra byly vybudovány nové a moderní učebny, které byly v rámci projektu vybaveny nejen novými přístroji, ale i nábytkem a dalším potřebným vybavením.

 „Podpora středních škol, moderní pomůcky, nové přístroje a zajímavé vyučování, to všechno byly priority Regionálního operačního programu Jihovýchod. A na tomto projektu je moc pěkně vidět, že se nám je společně s Krajem Vysočina podařilo naplnit. Jsem ráda, že jsme mohli tento projekt podpořit dotací a že jeho výsledek předčil očekávání nás všech. Myslím, že studenti těchto gymnázií budou chodit do hodin fyziky, chemie i biologie s mnohem větší chutí a potěšením.“ Řekla k projektu Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 Badatelská centra nejsou určena jen pro talentované studenty gymnázií, pracoviště budou navštívit i školáci základních škol
či ostatní středoškoláci.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více