Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Pět gymnázií má pět nových badatelských center

(10. 2. 2016) Projekt Kraje Vysočina s názvem Badatelská centra pro přírodní vědy je již kompletně dokončen a slouží pro výzkumnou činnost studentů pěti gymnázií na Vysočině. Tato centra mohla vzniknout i díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši téměř 31,5 milionu korun.

Začátkem února letošního roku bylo na Gymnáziu Třebíč slavnostně zprovozněno poslední z pěti badatelských center. V lednu bylo badatelské pracoviště otevřeno na Gymnáziu Žďár nad Sázavou a loni koncem roku byla dokončena centra na Gymnáziích Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Jako první bylo do provozu uvedeno badatelské centrum při Gymnáziu Jihlava, které funguje už od září loňského roku.

 Každé badatelské centrum je rozděleno na sedm špičkových pracovišť pro celkem 30 žáků. Pracoviště studentům i učitelům nabízí nejmodernější přístroje, které zatraktivní hodiny fyziky, chemie a biologie.

 Studenti zde mají nejmodernější pracoviště mikroskopie, kde je k dispozici profesionální mikroskop. Dále pracoviště infračerveného spektrometru, na kterém probíhá analýza pevných chemických látek, například různých plastů. Studenti se budou také učit na pracovišti optiky, provádět analýzu světla, mají k dispozici pracoviště mikrobiologie, fyziky mikrosvěta a vysokorychlostní kameru, která umí zaznamenat rychlý děj a pohyb i s jeho následným rozborem. Součástí každého centra je také pracoviště pro spektrometrii na vysokoškolské úrovni. Pro badatelská centra byly vybudovány nové a moderní učebny, které byly v rámci projektu vybaveny nejen novými přístroji, ale i nábytkem a dalším potřebným vybavením.

 „Podpora středních škol, moderní pomůcky, nové přístroje a zajímavé vyučování, to všechno byly priority Regionálního operačního programu Jihovýchod. A na tomto projektu je moc pěkně vidět, že se nám je společně s Krajem Vysočina podařilo naplnit. Jsem ráda, že jsme mohli tento projekt podpořit dotací a že jeho výsledek předčil očekávání nás všech. Myslím, že studenti těchto gymnázií budou chodit do hodin fyziky, chemie i biologie s mnohem větší chutí a potěšením.“ Řekla k projektu Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 Badatelská centra nejsou určena jen pro talentované studenty gymnázií, pracoviště budou navštívit i školáci základních škol
či ostatní středoškoláci.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Sdělení pro příjemce o předběžném ukončování ROP JV

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 750 82 241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00, jako poskytovatel dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod sděluje, že 25. ledna 2018 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod usnesením č. ÚRR 65/03-1 a ÚRR 65/03-2 odečtení nevymožitelných částek u tří projektů financovaných z výše uvedeného operačního programu ze závěrečného výkazu výdajů, čímž současně vyslovil souhlas s návrhem Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více