Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Pět milionů na domov pro mentálně postižené

(8. 9. 2009) Nestátní nezisková organizace Oblastní charita Vyškov vybudovala chráněné bydlení pro mentálně postižené. Ostrov jistoty ve Vyškově je již třetí zařízení tohoto typu v Jihomoravském kraji. Dotace ve výši pěti miliónů korun poskytl Regionální operační program Jihovýchod, partnerem projektu se stalo město Vyškov. Slavnostní otevření Ostrova jistoty proběhne 9. září, provoz zahájí 1. října 2009.

Nový domov pro osoby se zdravotním postižením vznikl rekonstrukcí jednopodlažního rodinného domu s podkrovím na předměstí Vyškova. Chráněné bydlení bude sloužit šesti až sedmi osobám starším 27 let s lehkým až středním stupněm mentálního postižení. Bezbariérové řešení přízemní části domu umožní i pobyt dvou částečně imobilních občanů.

Projekt představuje formu rodinného bydlení, kde tým osobních asistentů zajišťuje uživatelům domova 24hodinový dohled a pomoc při péči o vlastní osobu a domácnost. Obyvatelé chráněného bydlení se zapojují do běžných domácích prací, jako je například vaření, praní, žehlení a společně i nakupují. Cílem je zachování a rozvíjení společenských návyků a dovedností klientů. Integrační projekt pomůže lidem s mentálním postižením co nejvíce využívat své dovednosti, posílí jejich zodpovědnost, samostatnost v rozhodování, při práci v domácnosti a napomůže jejich k snazšímu zařazení do společnosti. Součástí výchovných a vzdělávacích aktivit je také pracovní terapie v chráněných dílnách. „Uchazeči budou do chráněného bydlení přijímáni na základě podané žádosti a vyjádření odborného lékaře. V současné době evidujeme 12 žádostí o umístění do chráněného bydlení a u jednotlivých zájemců probíhá sociální šetření. Vhodnost kandidáta posoudí odborná komise," řekla Markéta Pučánová, ředitelka Oblastní charity Vyškov.

Pro oblast rozvoje regionálních středisek Jihomoravského kraje jsou v současné době schváleny dotace ve výši 627 milionů korun pro 33 projekty. Kromě výstavby a modernizace sociálních zařízení slouží

dotace v této oblasti především budování sportovních areálů, kulturních, školských a zdravotnických zařízení, dětských hřišť a veřejných prostranství.

Kontakt: Oblastní charita Vyškov, Markéta Pučánová, ředitelka, Morávkova 129/1, 682 01 Vyškov, telefon: 517 350 779, e-mail: vyskov@caritas.cz

 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více