Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Pět středních škol na Vysočině získá dotaci téměř 50 milionů korun

(14. 9. 2012) Projekt Kraje Vysočina s názvem „Od myšlenky k výrobku“ získal dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 48,7 milionu korun a šest středních škol na Vysočině tak dostane nové vybavení, stroje a zařízení. Dalším úspěšným projektem, který získal dotaci, je silnice Zašovice-Okříšky, která bude zmodernizována díky schválené dotaci ve výši 102,2 milionu korun. Rozhodl o tom Výbor Regionální rady Jihovýchod.

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání 12. 9. 2012 schválil dotaci pro ve výši 48,7 milionu na podporu středního školství v Kraji Vysočina. Díky projektu Od myšlenky k výrobku bude pořízeno nové vybavení pro šest středních škol ve čtyřech městech na Vysočině, které plní funkci regionálních technicky zaměřených vzdělávacích center. Jedná se o:

  • Střední průmyslovou školu a Střední školu technickou v Jihlavě
  • Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov
  • Střední průmyslovou školu Třebíč
  • Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou
  • Střední školu technickou Žďár nad Sázavou 

Nové vybavení výrazně zlepší podmínky pro přípravu učňů a studentů strojírenských a elektrotechnických oborů na praxi ve firmách a usnadní zapracování po nástupu do zaměstnání. Konkrétně zlepší přípravu žáků od projektování a konstrukce prototypů přes simulaci výroby produktů díky pořízení čtyř 3D scannerů, tří 3D tiskáren, sedmi klasických soustruhů, sedmi klasických frézek, čtyř CNC soustruhů a tří robotických pracovišť. Rovněž bude pořízen související software a příslušenství a budou zaškoleni učitelé. Projekt navazuje na předchozí systémovou podporu kraje a soustřeďuje se na pořízení základního zařízení s tím, že zapracování žáků na konkrétních strojích a praxe ve vyšších ročnících proběhne ve firmách.

Výbor Regionální rady Jihovýchod také schválil dotaci ve výši 102,2 milionu korun pro silnici II/405 Zašovice-Okříšky, která je páteřní komunikací Kraje Vysočina, spojující dvě největší centra kraje, Jihlavu a Třebíč. Stavba o délce 1,85 km je součástí širšího konceptu postupné přestavby celého tahu silnice II/405 mezi městy Jihlavou a Třebíčí a navazuje na již zrealizované úseky Jihlava - Příseka, Příseka - Brtnice a Brtnice - Zašovice. Realizace projektu povede ke zlepšení podmínek pro bezpečný provoz, a to díky rozšíření silnice na parametr S9,5 (tedy celková šířka vč. krajnic a vodících pruhů), změně výškového i směrového vedení komunikace, což umožní plynulejší jízdu vozidel a odstranění deformací stávající vozovky. Po realizaci tohoto projektu bude tedy trasa z Jihlavy do Okříšek (s výjimkou intravilánových částí, tedy vesnic) mít šířku komunikace 9,5 m.

 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více