Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Praktické rady žadatelům o dotace z ROP Jihovýchod

(30. 1. 2008) Série seminářů pro potenciální žadatele o dotace nazvaná Regionální operační program Jihovýchod - Evropská šance pro region pokračuje dalšími, již více specifickými tématy.

 V období vypsaných výzev pro předkládání projektů se jedná o oblasti více než aktuální:

•           Ekonomické hodnocení projektů (CBA = Cost - Benefit Analysis, studie proveditelnosti)

•           Finanční zdraví žadatele

•           Žádost BENEFIT7 a její přílohy

 

Semináře se uskuteční 7. února 2008 v Kongresovém sále Business hotelu Jihlava, Romana Havelky 13 a 8. února 2008 v Kongresovém sále Hotelu International Brno, Husova 16, vždy od 9 do 13 hodin.

Zájemci z řad potenciálních žadatelů o dotace z ROP Jihovýchod, zástupci měst a obcí, školství, zdravotnictví, sociálních služeb, organizací zřízených městy a obcemi, konzultantských firem, malí a střední podnikatelé, novináři, mohou se již nyní registrovat na http://www.jihovychod.cz/. Účast na seminářích je zdarma a kapacita sálů omezená. V případě velkého zájmu účastníků se budou semináře opakovat v březnu.

Seminář v Jihlavě zahájí RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina, brněnský seminář uvede Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a člen Výboru Regionální rady Jihovýchod. Kromě experta na problematiku eCBA Ing. Petra Halámka z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Brno vysvětlí jednotlivá témata zástupci Úřadu Regionální rady Jihovýchod vedeni ředitelkou Mgr. Martou Sargánkovou.

 

Ekonomické hodnocení projektů

CBA (Cost - Benefit Analysis, v české terminologii Analýza nákladů a užitků) je metoda umožňující hodnocení investic či projektu formou porovnání jeho užitků a nákladů, přičemž klíčovým faktorem není zisk firmy, obce nebo jiného investora, ale tzv. společenský užitek. Při hodnocení je nutno vzít v úvahu obvykle širší řadu aspektů. Hodnocení investičních záměrů metodou CBA je důležité především u neziskových, veřejně prospěšných projektů, u kterých není prvořadým smyslem maximalizace zisku, ale zvýšení užitku.
Na seminářích bude prezentován systém eCBA pro elektronické zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektů, připravený pro usnadnění a sjednocení procesu zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektových návrhů ucházejících se o podporu z prostředků ROP Jihovýchod. Součástí systému je i výpočet finanční mezery u projektů nezakládajících veřejnou podporu a generujících příjmy. Předmětem prezentace bude popis základního ovládání systému, správa projektů a ukázka zpracovaných hodnocení.

 

BENEFIT7

Webová žádost BENEFIT7 je určena pro podávání projektových žádostí do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod (podobně je tomu i u dalších operačních programů) a je základním nástrojem pro komunikaci žadatele s řídícím orgánem (ŘO) programu. Zaregistrovat a přihlásit se do Benefitu může kdokoli (http://eu-zadost.cz). Registrace je velmi jednoduchá.
Prostřednictvím Benefitu žadatel předává ŘO informace o svém projektu a ty jsou spolu se studií proveditelnosti podkladem pro hodnocení projektu. Prostřednictvím Benefitu budou v brzké době žadatelé předkládat rovněž monitorovací zprávy informující ŘO o postupu realizace projektu a také žádosti o platbu.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více