Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Praktické rady žadatelům o dotace z ROP Jihovýchod

(30. 1. 2008) Série seminářů pro potenciální žadatele o dotace nazvaná Regionální operační program Jihovýchod - Evropská šance pro region pokračuje dalšími, již více specifickými tématy.

 V období vypsaných výzev pro předkládání projektů se jedná o oblasti více než aktuální:

•           Ekonomické hodnocení projektů (CBA = Cost - Benefit Analysis, studie proveditelnosti)

•           Finanční zdraví žadatele

•           Žádost BENEFIT7 a její přílohy

 

Semináře se uskuteční 7. února 2008 v Kongresovém sále Business hotelu Jihlava, Romana Havelky 13 a 8. února 2008 v Kongresovém sále Hotelu International Brno, Husova 16, vždy od 9 do 13 hodin.

Zájemci z řad potenciálních žadatelů o dotace z ROP Jihovýchod, zástupci měst a obcí, školství, zdravotnictví, sociálních služeb, organizací zřízených městy a obcemi, konzultantských firem, malí a střední podnikatelé, novináři, mohou se již nyní registrovat na http://www.jihovychod.cz/. Účast na seminářích je zdarma a kapacita sálů omezená. V případě velkého zájmu účastníků se budou semináře opakovat v březnu.

Seminář v Jihlavě zahájí RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina, brněnský seminář uvede Ing. Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a člen Výboru Regionální rady Jihovýchod. Kromě experta na problematiku eCBA Ing. Petra Halámka z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Brno vysvětlí jednotlivá témata zástupci Úřadu Regionální rady Jihovýchod vedeni ředitelkou Mgr. Martou Sargánkovou.

 

Ekonomické hodnocení projektů

CBA (Cost - Benefit Analysis, v české terminologii Analýza nákladů a užitků) je metoda umožňující hodnocení investic či projektu formou porovnání jeho užitků a nákladů, přičemž klíčovým faktorem není zisk firmy, obce nebo jiného investora, ale tzv. společenský užitek. Při hodnocení je nutno vzít v úvahu obvykle širší řadu aspektů. Hodnocení investičních záměrů metodou CBA je důležité především u neziskových, veřejně prospěšných projektů, u kterých není prvořadým smyslem maximalizace zisku, ale zvýšení užitku.
Na seminářích bude prezentován systém eCBA pro elektronické zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektů, připravený pro usnadnění a sjednocení procesu zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektových návrhů ucházejících se o podporu z prostředků ROP Jihovýchod. Součástí systému je i výpočet finanční mezery u projektů nezakládajících veřejnou podporu a generujících příjmy. Předmětem prezentace bude popis základního ovládání systému, správa projektů a ukázka zpracovaných hodnocení.

 

BENEFIT7

Webová žádost BENEFIT7 je určena pro podávání projektových žádostí do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod (podobně je tomu i u dalších operačních programů) a je základním nástrojem pro komunikaci žadatele s řídícím orgánem (ŘO) programu. Zaregistrovat a přihlásit se do Benefitu může kdokoli (http://eu-zadost.cz). Registrace je velmi jednoduchá.
Prostřednictvím Benefitu žadatel předává ŘO informace o svém projektu a ty jsou spolu se studií proveditelnosti podkladem pro hodnocení projektu. Prostřednictvím Benefitu budou v brzké době žadatelé předkládat rovněž monitorovací zprávy informující ŘO o postupu realizace projektu a také žádosti o platbu.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více