Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

První část brněnského podzemí je otevřena veřejnosti

(26. 11. 2010) Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 proběhlo za účasti primátora města Brna Romana Onderky, zástupců Regionální rady Jihovýchod a dalších hostů slavnostní otevření středověkého Mincmistrovského sklepa.

Brno má od včerejšího dne novou turistickou atrakci v podobě Mincmistrovského sklepa pod Dominikánským náměstím. Středověký sklep představuje první dokončenou etapu projektu Zpřístupnění brněnského podzemí, který realizuje město Brno za pomoci dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Za 30 let průzkumů brněnského podzemí bylo objeveno množství sklepních prostor, chodeb, štol a studní a při nich zdokumentováno tisíce archeologických nálezů. Prostory pod novou radnicí a Dominikánským náměstím byly objeveny teprve roku 1999. Sklep byl původně součástí markraběcího domu na rohu Panenské ulice a Rybného trhu, jak se Dominikánskému náměstí říkalo ve třináctém století. Veřejnost do něj měla vstup pouze výjimečně také z důvodu špatného přístupu do podzemí, který je nyní ze dvou třetin bezbariérový.

V rámci projektu došlo k sanaci podzemních prostor, protažení štol spojujících jednotlivé segmenty chodeb, vybudování vstupů, výstupů, potřebného zázemí a instalaci expozic.

Vchod do brněnského podzemí vede z Panenské ulice, kde se návštěvníci dostanou do vstupních prostor. Na prohlídkové trase je k vidění dílna mincmistra, replika Rybného trhu z roku 1300 nebo zmenšenina Královské kaple, která na náměstí kdysi stála. Expozice přibližuje historii ražby mincí v Brně a na Moravě a faksimile vzácných dokumentů. Během návštěvy sklepa si zájemci mohou nechat vyrobit i památeční minci na připraveném lisu. V další místnosti vysílají desítky plochých televizních obrazovek program zaměřený na kulturu v Brně a Jihomoravském kraji.

V příštích třech letech se v Brně veřejnosti otevře pět historických podzemních prostor. Mimo Mincmistrovského sklepa, sklepení pod Zelným trhem a středověké předbraní u Běhounské brány to budou podzemní chodby pod Běhounskou ulicí a Kostnice u kostela sv. Jakuba.

Další informace o brněnském podzemí a také prodlouženou otevírací dobu během adventního času najdete na www.brno.cz a www.ticbrno.cz.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více