Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

První čtyři projekty žádají 175 milionů korun z evropských dotací

V pondělí 8. října 2007 předložil Úřadu Regionální rady první žadatel o dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod hned čtyři své projekty. Jedná se o vůbec první projekty v Česku podané do regionálního operačního programu.

Žadatelem je příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s následujícími projekty:

Název projektu

Způsobilé náklady projektu (v mil. Kč)

Dotace 92,5%
(v mil. Kč)

Vlastní zdroje7,5% (v mil. Kč)

 

Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice

 

79,8

 

73,8

 

5,9

 

Silnice II/408 Suchohrdly u Znojma - Dyjákovice

 

48,1

 

44,6

 

3,6

 

Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice

 

36,7

 

33,9

 

2,8

 

Újezd u Brna, most 418-005

 

24,7

 

22,8

 

1,9

Celkem

189,3

175,1

14,2

 

Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice

Největším z předložených projektů v hodnotě přibližně 80 milionů korun je rekonstrukce a přeložka části silnice v obci Lednice o celkové délce 1,2 km. Silnice II/422 je součástí trasy Valtice - Podivín - dálnice D2. Projekt zahrnuje i opravu mostu, opěrné zdi a protihluková opatření. Projekt odlehčí dopravnímu zatížení v obci Lednice odkloněním silničního provozu z turisticky nejnavštěvovanější části obce - zámeckého náměstí.
Stavební práce byly zahájeny v měsíci únoru 2007, zprovoznění stavby se předpokládá v prosinci 2007, úplné dokončení v prvním pololetí 2008.

 

Silnice II/408 Suchohrdly u Znojma - Dyjákovice

Projekt v hodnotě 48 milionů korun řeší rekonstrukce silnice II/408 v extravilánech (mimo průtahů obcemi) o celkové délce 18 km. Jedná se o silnice od hraničního přechodu Hevlín, přes obce Dyjákovice, Hrádek, Valtrovice, Hodonice, Dyje, Krhovice, Tasovice a Suchohrdly u Znojma k silnici I/53 Znojmo - Pohořelice. Díky projektu se zlepší šířkového uspořádání silnice, jejíž stav neodpovídá současným požadavkům a intenzitě dopravy. Úprava silničních úseků mezi jednotlivými obcemi zvýší nejen propustnost této silnice, ale vytvoří podmínky i pro další projekty, které budou řešit rekonstrukce průtahů v jednotlivých obcích.
Stavební práce byly zahájeny v měsíci srpnu 2007, zprovoznění stavby se předpokládá v prosinci 2007, úplné dokončení v prvním pololetí 2008.

 

Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice

Projekt v hodnotě téměř 37 milionů korun řeší komplexní přestavbu dvou mostů přes řeku Jihlavu v Ivančicích včetně rekonstrukce přilehlého úseku silnice do místní části Němčice. Nevyhovující mostní objekty v současné době limitují propustnost silnice II/152, která je spojnicí Moravského Krumlova a Ivančic a současně i případnou evakuační a zásahovou trasou jaderné elektrárny Dukovany.
V současné době probíhají práce na přestavbě mostu Letkovice, v roce 2008 je plánována přestavba mostu v Ivančicích včetně rekonstrukce přilehlého úseku silnice II/152.

 

Újezd u Brna, most 418-005

Výstavba nového mostu přes řeku Litavu v Újezdu u Brna je cílem dalšího projektu v hodnotě téměř 25 milionů korun. Havarijní stav dosavadního mostního objektu s omezenou zatížitelností 3,5 tuny výrazně omezuje propustnost silnice II/418 a vyvolává vážné dopravní problémy nejen v Újezdu u Brna, ale i v přilehlých obcích. Díky tomuto projektu se zvýší únosnost mostu a také jeho šířka.
Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v září 2007, most bude zprovozněn do 31.12.2007 a úplné dokončení je plánováno v prvním pololetí 2008.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více