Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

První čtyři projekty žádají 175 milionů korun z evropských dotací

V pondělí 8. října 2007 předložil Úřadu Regionální rady první žadatel o dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod hned čtyři své projekty. Jedná se o vůbec první projekty v Česku podané do regionálního operačního programu.

Žadatelem je příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s následujícími projekty:

Název projektu

Způsobilé náklady projektu (v mil. Kč)

Dotace 92,5%
(v mil. Kč)

Vlastní zdroje7,5% (v mil. Kč)

 

Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice

 

79,8

 

73,8

 

5,9

 

Silnice II/408 Suchohrdly u Znojma - Dyjákovice

 

48,1

 

44,6

 

3,6

 

Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice

 

36,7

 

33,9

 

2,8

 

Újezd u Brna, most 418-005

 

24,7

 

22,8

 

1,9

Celkem

189,3

175,1

14,2

 

Silnice II/422 - Lednice, přeložka silnice

Největším z předložených projektů v hodnotě přibližně 80 milionů korun je rekonstrukce a přeložka části silnice v obci Lednice o celkové délce 1,2 km. Silnice II/422 je součástí trasy Valtice - Podivín - dálnice D2. Projekt zahrnuje i opravu mostu, opěrné zdi a protihluková opatření. Projekt odlehčí dopravnímu zatížení v obci Lednice odkloněním silničního provozu z turisticky nejnavštěvovanější části obce - zámeckého náměstí.
Stavební práce byly zahájeny v měsíci únoru 2007, zprovoznění stavby se předpokládá v prosinci 2007, úplné dokončení v prvním pololetí 2008.

 

Silnice II/408 Suchohrdly u Znojma - Dyjákovice

Projekt v hodnotě 48 milionů korun řeší rekonstrukce silnice II/408 v extravilánech (mimo průtahů obcemi) o celkové délce 18 km. Jedná se o silnice od hraničního přechodu Hevlín, přes obce Dyjákovice, Hrádek, Valtrovice, Hodonice, Dyje, Krhovice, Tasovice a Suchohrdly u Znojma k silnici I/53 Znojmo - Pohořelice. Díky projektu se zlepší šířkového uspořádání silnice, jejíž stav neodpovídá současným požadavkům a intenzitě dopravy. Úprava silničních úseků mezi jednotlivými obcemi zvýší nejen propustnost této silnice, ale vytvoří podmínky i pro další projekty, které budou řešit rekonstrukce průtahů v jednotlivých obcích.
Stavební práce byly zahájeny v měsíci srpnu 2007, zprovoznění stavby se předpokládá v prosinci 2007, úplné dokončení v prvním pololetí 2008.

 

Zvýšení dopravní dostupnosti města Ivančice

Projekt v hodnotě téměř 37 milionů korun řeší komplexní přestavbu dvou mostů přes řeku Jihlavu v Ivančicích včetně rekonstrukce přilehlého úseku silnice do místní části Němčice. Nevyhovující mostní objekty v současné době limitují propustnost silnice II/152, která je spojnicí Moravského Krumlova a Ivančic a současně i případnou evakuační a zásahovou trasou jaderné elektrárny Dukovany.
V současné době probíhají práce na přestavbě mostu Letkovice, v roce 2008 je plánována přestavba mostu v Ivančicích včetně rekonstrukce přilehlého úseku silnice II/152.

 

Újezd u Brna, most 418-005

Výstavba nového mostu přes řeku Litavu v Újezdu u Brna je cílem dalšího projektu v hodnotě téměř 25 milionů korun. Havarijní stav dosavadního mostního objektu s omezenou zatížitelností 3,5 tuny výrazně omezuje propustnost silnice II/418 a vyvolává vážné dopravní problémy nejen v Újezdu u Brna, ale i v přilehlých obcích. Díky tomuto projektu se zvýší únosnost mostu a také jeho šířka.
Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v září 2007, most bude zprovozněn do 31.12.2007 a úplné dokončení je plánováno v prvním pololetí 2008.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více