Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Reakce ROP Jihovýchod na reportáž v České televizi dne 15. 11. 2012

(16. 11. 2012) 15. listopadu 2012 byla v Událostech ČT odvysílána reportáž s názvem: Ministerstvo financí nemá pod dohledem evropské dotace. Hlavním tématem reportáže byla Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2011 o neúčelnosti Auditního orgánu při Ministerstvu financí ČR doplněná tvrzením, že například u Regionálního operačního programu Jihovýchod je dle Auditního orgánu ČR chybovost 0,91%, zatímco dle EUD vykazuje ROP Jihovýchod 21% chybovost.

Komentář týkající se ROP Jihovýchod je zkreslený a došlo k zásadní dezinformaci široké veřejnosti uveřejněním pomíchaných a neúplných informací. ROP Jihovýchod je program s jednou z nejnižších chybovostí v ČR.

 Evropský účetní dvůr kontroloval projekty Regionálního operačního programu Jihovýchod ve dvou etapách. V roce 2010 bylo zkontrolováno osm projektů, kdy sedm bylo bez nálezu a u jednoho bylo ze strany EUD vytýkáno jedno pochybení, které se týkalo smluvních pokut u výběrového řízení, a toto pochybení bylo vyčísleno na 400 000 Kč. Ani s tímto názorem EUD nesouhlasíme a jeho nález jsme rozporovali, protože v době, kdy byl daný projekt v realizaci, bylo výběrové řízení vedeno podle platného zákona ČR, a tudíž naprosto v pořádku.

Druhý audit EUD, který kontroloval projekty z roku 2011, se týkal dvou projektů. Jeden projekt byl opět bez nálezu. U druhého projektu, týkajícího se nákupu devíti tramvají pro MHD Brno, EUD připomínkoval podmínky výběrového řízení. Výtky jsou technického charakteru, zadavatel například omezil délku tramvajových vozů a tím údajně vyřadil konkurenci – delší soupravy by se však mimo jiné nevešly do vozoven a na zastávky, požadavek zadavatele byl tedy zcela oprávněný. K výběrovému řízení bylo vypracováno i stanovisko Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, které potvrzuje, že zadání bylo v pořádku.

O výsledcích auditu EUD ještě budeme jednat Evropskou komisí a předložíme naše argumenty a důkazy o tom, že pochybení vytýkaná vůči projektům ROP Jihovýchod jsou z naší strany v pořádku, jsou podložena argumenty, proč a za jakých podmínek a právních podkladů výběrová řízení vznikla a že jsou dle těchto doložených vysvětlení v pořádku.

Trváme tedy na chybovosti ROP Jihovýchod ve výši 0,91% (jedna z nejnižších/chybovostí v ČR), kterou vyčíslil Auditní orgán Ministerstva financí a zásadně nesouhlasíme s informací o 21,12% chybovosti, kterou prezentovala Česká televize. Audity EUD a jednání s Evropskou komisí nejsou uzavřeny, není to tedy ověřená informace, a příjemci dotací v ROP Jihovýchod mohou být klidní, na rozdíl od informací v reportáži jim nehrozí vracení milionových dotací.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,1 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 663 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,3 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,2 miliardy korun (celková dotace).

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více