Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Reakce ROP Jihovýchod na reportáž v České televizi dne 15. 11. 2012

(16. 11. 2012) 15. listopadu 2012 byla v Událostech ČT odvysílána reportáž s názvem: Ministerstvo financí nemá pod dohledem evropské dotace. Hlavním tématem reportáže byla Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2011 o neúčelnosti Auditního orgánu při Ministerstvu financí ČR doplněná tvrzením, že například u Regionálního operačního programu Jihovýchod je dle Auditního orgánu ČR chybovost 0,91%, zatímco dle EUD vykazuje ROP Jihovýchod 21% chybovost.

Komentář týkající se ROP Jihovýchod je zkreslený a došlo k zásadní dezinformaci široké veřejnosti uveřejněním pomíchaných a neúplných informací. ROP Jihovýchod je program s jednou z nejnižších chybovostí v ČR.

 Evropský účetní dvůr kontroloval projekty Regionálního operačního programu Jihovýchod ve dvou etapách. V roce 2010 bylo zkontrolováno osm projektů, kdy sedm bylo bez nálezu a u jednoho bylo ze strany EUD vytýkáno jedno pochybení, které se týkalo smluvních pokut u výběrového řízení, a toto pochybení bylo vyčísleno na 400 000 Kč. Ani s tímto názorem EUD nesouhlasíme a jeho nález jsme rozporovali, protože v době, kdy byl daný projekt v realizaci, bylo výběrové řízení vedeno podle platného zákona ČR, a tudíž naprosto v pořádku.

Druhý audit EUD, který kontroloval projekty z roku 2011, se týkal dvou projektů. Jeden projekt byl opět bez nálezu. U druhého projektu, týkajícího se nákupu devíti tramvají pro MHD Brno, EUD připomínkoval podmínky výběrového řízení. Výtky jsou technického charakteru, zadavatel například omezil délku tramvajových vozů a tím údajně vyřadil konkurenci – delší soupravy by se však mimo jiné nevešly do vozoven a na zastávky, požadavek zadavatele byl tedy zcela oprávněný. K výběrovému řízení bylo vypracováno i stanovisko Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, které potvrzuje, že zadání bylo v pořádku.

O výsledcích auditu EUD ještě budeme jednat Evropskou komisí a předložíme naše argumenty a důkazy o tom, že pochybení vytýkaná vůči projektům ROP Jihovýchod jsou z naší strany v pořádku, jsou podložena argumenty, proč a za jakých podmínek a právních podkladů výběrová řízení vznikla a že jsou dle těchto doložených vysvětlení v pořádku.

Trváme tedy na chybovosti ROP Jihovýchod ve výši 0,91% (jedna z nejnižších/chybovostí v ČR), kterou vyčíslil Auditní orgán Ministerstva financí a zásadně nesouhlasíme s informací o 21,12% chybovosti, kterou prezentovala Česká televize. Audity EUD a jednání s Evropskou komisí nejsou uzavřeny, není to tedy ověřená informace, a příjemci dotací v ROP Jihovýchod mohou být klidní, na rozdíl od informací v reportáži jim nehrozí vracení milionových dotací.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,1 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 663 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,3 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,2 miliardy korun (celková dotace).

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více