Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální operační program: Prvních pět silničních staveb na Vysočině usiluje o evropskou podporu

(Jihlava 13. 12. 2007) První evropské peníze z Regionálního operačního programu pomohou na Vysočině k realizaci hned pěti dopravních investic.

Právě v těchto dnech byly odeslány projektové žádosti k prvním \"startovním\" projektům, které mají na Vysočině urychlit další modernizaci Páteřní silniční sítě kraje Vysočina.

Prvními projekty kraje Vysočina, které se uchází o \"evropské peníze\" z ROP NUTS 2 Jihovýchod, jsou:

II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba
Důvodem předložení projektu je dokončení obchvatu obce Oslavička na Žďársku, který naváže na již vybudovanou a zprovozněnou první stavbu a nahradí stávající úsek silnice, který nevyhovuje šířkovými ani směrovými parametry. Vznikne i mimoúrovňové křížení s železniční tratí. Délka nové komunikace bude cca 1 km, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby se přepokládá na leden příštího roku, stavba bude uvedena do provozu koncem roku 2009.

II/405 Brtnice - Zašovice
Jde o modernizaci komunikace II/405 v délce cca 5 km v úseku mezi obcemi Brtnice a Zašovice na hranici okresů Jihlava a Třebíč na parametry šířkového uspořádání S 9,5/70. Tato modernizace proběhne na stávajícím silničním tělese s tím, že ve směrových obloucích bude vybudována nová část komunikace mimo stávající těleso. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby se předpokládá na začátek roku 2008 a předpokládané otevření komunikace je plánováno na konec roku 2009.

II/353 Bohdalov - obchvat
Jde o vybudování nové trasy silnice II/353, která povede mimo intravilán obce Bohdalov na Žďársku a převede stávající tranzitní dopravu z centra obce na nově vybudovanou komunikaci. Délka budovaného obchvatu je cca 3 km. Staveniště bylo zhotoviteli předáno už v říjnu letošního roku, stavební práce by měly být dokončeny v srpnu 2009.

II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba
Projekt počítá s modernizací stávající komunikace II/602 v celkové délce 12,732 km v úseku od mostu přes řeku Oslavu ve Velkém Meziříčí a křižovatkou se silnicí II/354 (1. úsek) a v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/351 a křižovatkou se silnicí III/ 3531 (2.úsek) na parametry šířkového uspořádání S 9,5/70. Tato modernizace proběhne na stávajícím silničním tělese s rozšířením mimo stávající vozovku ve vybraných lokalitách, tj. tam, kde existují nevyhovující šířkové parametry. Předání staveniště dodavateli stavebních prací proběhlo v září letošního roku, první úsek je již dokončen (termín dokončení 5.11.2007). Nyní běží příprava modernizace druhého úseku, datum ukončení stavebních prací na tomto úseku je v polovině roku 2008.

II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 2. stavba
Opět jde o modernizaci stávající komunikace II/602 v celkové délce 3,806 km v úseku mezi Velkým Beranovem a Helenínem včetně rekonstrukce tří mostů u Malého Beranova na parametry šířkového uspořádání S 9,5/70.  Koncem letošního září bylo staveniště předáno dodavateli stavebních prací. Datum ukončení stavebních prací je plánováno na říjen příštího roku.

Součet celkových nákladů prvních pěti projektů činí  758.5 mil. Kč. \"Uznatelné výdaje jsou od 1. ledna 2007,\" potvrdil Radek Žižka z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství. Žadatelé musí mít zdroje na předfinancování, první peníze jim přijdou po  ukončení jednotlivých etap projektů. Projekty bude schvalovat Výbor Regionální rady Jihovýchod v 1. pololetí roku 2008. 

Už nyní Vysočina připravuje na rok 2008 dalších minimálně sedm projektů zaměřených na rozvoj dopravní infrastruktury v našem regionu. \"Za každým projektem se skrývají stovky hodin práce na samotném projektu a související majetkoprávní přípravě. Na příští rok je připravováno pokračování modernizace II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3.stavba, dále II/405 Příseka - Brtnice, II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba, II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, II/399 Stropešín - most ev. č. 399-002, II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba,\" vyjmenoval Radek Handa z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Evropská komise schválila sedm ROPů, díky nimž poputuje z EU do českých krajů zhruba 125 miliard korun. Smlouvy s jednotlivými regiony podepsali zástupci EK 13. prosince. Za kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (NUTS 2 Jihovýchod) podepsal dokument předseda Regionální rady regionu Jihovýchod Miloš Vystrčil. Většina peněz padne hlavně na výstavbu silnic a další infrastruktury. Vysočina a Jihomoravský kraj mají získat zhruba 19 miliard korun (pro plánovací období 2007 - 2013). 

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123

Více informací Radek Handa, tel.: 564 602 189, Radek Žižka, tel.: 564 602 192, odbor dopravy a silničního hospodářství

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více