Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY JE POTŘEBA ZACHOVAT I V BUDOUCÍM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

(4. 4. 2012) Regionální operační programy zvládají čerpat peníze z evropských fondů rychleji a lépe než centrální operační programy – to je hlavní argument pro jejich zachování v letech 2014 – 2020, vysvětlili na tiskové konferenci ve středu dne 4. dubna 2012 v sídle KÚ Jihomoravského kraje ředitelé Úřadů regionální rady Severovýchod Zdeněk Semorád a Jihovýchod Artur Zatloukal.

Ředitelé představili hlavní argumenty, proč zachovat regionální operační programy a neslučovat je do jednoho centrálního programu. Mezi nejvýznamnější patří:

  • Regionální model je osvědčený model v celé Evropě

Země vyspělé EU 15 jednoznačně preferují model ROP, výjimkou je Řecko. V EU existuje v tomto programovém období celkem 171 regionálních operačních programů, 13 multiregionálních a 60 národních programů.

  •  Každý kraj má jiné problémy

Nechme kraje rozhodovat samy za sebe, kde nejvíce potřebují pomoc s rozvojem regionu.

  •  ROP zvládají čerpat peníze lépe než centrální operační programy

Z prvních deseti nejvíce úspěšných programů je sedm ROP, dva pražské (regionální) programy a pouze jeden sektorový OP.

  •   ROP administrují žádosti o dotace 4krát až 9krát rychleji než centrální operační programy

V regionálních centrech příjemci mohou v jednom místě konzultovat projekty, podat projektovou žádost, řešit konkrétní problémy svého projektu a podávat všechny administrativní náležitosti. Regionální odborníci umí poradit a pomoci s projektem velmi rychle a efektivně, rozumí problémům a potřebám regionu.

  •  Kraje mají jasnou vizi a strategii, jak se připravit příští dotační období

Konečně je zde možnost připravit čerpání evropských fondů koncepčně. Řídící výbor regionů (zástupci ROP a krajů pod vedením hejtmana Martínka) připravuje společnou metodiku přípravy strategie regionů podle evropského modelu konkurenceschopnosti. Strategie budou připraveny souběžně podle sofistikovaného modelu se zaměřením na konkurenceschopný region a měřitelné cíle a přitom budou odrážet rozdílné potřeby regionů.

„Sloučení regionálních operačních programů do jednoho, jak to navrhuje vláda, by znamenalo komplikaci pro samotné žadatele v tom smyslu, že bude rozhodovat Praha, nikoliv region samotný. Prodlouží se čekací lhůty pro schválení a proplacení projektu.,“ uvedl Zdeněk Semorád.

Artur Zatloukal upozornil na specifika potřeb jednotlivých regionů: „Naši lidé znají dobře projekty, před hodnocením projektu jezdí na místo, což by na centrální úrovni nešlo. V současném období například u cyklostezek jde na jižní Moravě o desítky projektů a jejich posuzování z centra si nedovedu vůbec představit.“ 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více