Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální rada Jihovýchod kontroluje hospodárnost projektů financovaných z EU

(11. 11. 2009) Regionální rada Jihovýchod ve shodě s požadavkem ministerstva financí a Evropské komise na důslednou kontrolu přiměřenosti výdajů stanovuje limity pro čtyři typy výdajů projektů Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Analýza pro stanovení cen v místě obvyklých, kterou vypracoval Úřad Regionální rady Jihovýchod v souladu s iniciativou Evropské komise, prokázala zavedení cenových stropů u vybraných doplňkových výdajů jako nejvhodnější řešení. Toto řešení zaručí hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Na základě těchto závěrů byly stanoveny maximální částky, které bude regionální rada proplácet jako tzv. způsobilé výdaje projektů financovaných ROP Jihovýchod. Jedná se o výdaje na lidské zdroje s maximálním limitem 190 tisíc korun, výdaje na organizaci výběrových řízení, které jsou způsobilé do částky 60 tisíc korun, výdaje na nezbytné konzultační, expertní a právní služby mají limit 100 tisíc korun. Čtvrtým limitovaným výdajem jsou výdaje na projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci s limitem 60 tisíc korun pro oblast služeb v cestovním ruchu a 160 tisíc korun pro ostatní oblasti podpory. Částky přesahující tyto limity budou považovány za nezpůsobilé výdaje.

Cílem tohoto opatření je efektivní využití dotací především na samotnou realizaci projektů a zamezení přemrštěných požadavků na zpracování dokumentace či poradenství.

Toto opatření se vztahuje na projekty podané ve výzvách vyhlášených po 11. listopadu 2009.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více