Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální rada Jihovýchod má nového předsedu

(12. 12. 2012) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes jednohlasně zvolil nového předsedu Regionální rady Jihovýchod, kterým se stal MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Místopředsedou byl zvolen JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Výbor dále schválil k financování šest projektů za téměř 183 milionů korun a plán výzev pro roky 2012–2013.

Předseda je statutárním orgánem Regionální rady, zastupuje ji navenek a svolává a řídí zasedání Výboru. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a v případě Regionální rady Jihovýchod je tato funkce spojena také s výkonem funkce předsedy Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod.

 Výbor Regionální rady Jihovýchod, který se poprvé sešel v novém složení, také schválil dotaci pro čtyři projekty silnic za více než 158 milionů korun. V Jihomoravském kraji se tak zmodernizují úseky silnic II/380 – Těšany – Borkovany – Kašnice, III/3783 Holštejn, most a II/381 Velké Němčice průtah.

 V Kraji Vysočina bude zmodernizována komunikace III/13035 Hořice – most. V rámci projektu proběhne kompletní rekonstrukce mostu č. 13035-2 o délce více než 70 metrů, který vede nad dálnicí D1, je součástí dálničního exitu č. 75 a denně po něm projíždí více než 33 300 vozidel.

 Dalších 24,5 milionu korun získají dva projekty Statutárního města Brna s názvem Sportovní areál při Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29 a projekt Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti. Předmětem projektu jsou stavební úpravy budovy Knihovny Jiřího Mahena v barokním Schrattenbachově paláci na Kobližné 4, jejichž účelem je rozšíření kapacity a zlepšení služeb knihovny. Ústřední knihovna Jiřího Mahena v Brně  se díky dotaci stane v širší míře místem pro setkávání lidí a organizací podporující prorodinnou politiku. Bude lépe plnit svou vzdělávací a rekreační roli, poskytovat komplexnější informace z různých oblastí z klasických i elektronických zdrojů a umožňovat přístup na internet.

 Dalším bodem jednání Výboru bylo schválení plánu závěrečných výzev pro konec roku 2012 a rok 2013. Ještě do konce roku bude vyhlášena výzva v oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy zaměřená na terminály veřejné hromadné dopravy a návazné systémy Park and Ride a závěrečné výzvy v oblastech podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel.  

 „Jsem rád, že jsme se hned na prvním jednání Výboru byli schopni domluvit a začali pracovat, schvalovat projekty, plán výzev a další důležité dokumenty ROP Jihovýchod. Programové období se blíží ke konci a naším úkolem je vyčerpat maximum peněz na kvalitní projekty, ať už na jižní Moravě nebo na Vysočině „ řekl předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

 

 40. VRR

40. VRR

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více