Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální rada Jihovýchod získala zlatý Standard Investors in People

(31. 1. 2013) Regionální rada Jihovýchod v lednu 2013 získala prestižní zlaté ocenění Investors in People (IIP). Zlaté ocenění Investors in People dosvědčuje výjimečnou schopnost organizace strategicky řídit svoji činnost, naplňovat své cíle a efektivně vést, rozvíjet a motivovat své zaměstnance. Ocenění uděluje mezinárodní společnost Investors in People se sídlem ve Velké Británii a na zlatou medaili se v České republice zatím podařilo dosáhnout RR Jihovýchod teprve jako druhé organizaci.

Odborní hodnotitelé, zastupující Investors in People v České republice, identifikovali 132 důkazů pro udělení zlatého ocenění, maximální bodová hranice je 155 důkazů.   Auditoři IIP provádí hodnocení na základě osobního přezkumu nastavení strategie organizace, vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců, jejich motivace a sounáležitosti s cíli organizace. Hodnocení probíhá  kromě prověření dokumentace těchto kroků v organizaci především osobními rozhovory se zaměstnanci, kteří potvrzují nebo naopak vyvrací to, co je zakotveno v zásadách Standardu Investors in People.  

 „Osobní pohovory se zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihovýchod nás jednoznačně přesvědčily, že organizace je velmi silně zacílena na rozvoj potenciálu svých lidí, věnuje velké úsilí jejich motivaci, příznivému klimatu a potřebnému pracovnímu prostředí a to se odráží na kvalitních výsledcích a naplňování cílů organizace. Zaměstnanci tuto snahu organizace vnímají, velmi pozitivně ji oceňují a je vidět na jejich vysoké výkonnosti, dosažených znalostech a výborných pracovních výsledcích,“ řekla Radomíra Gilarová, oficiální auditor Investors in People pro Českou republiku.

 „To, že zlaté ocenění IIP bylo Regionální radě Jihovýchod uděleno právem, potvrzuje i fakt, že ROP Jihovýchod patří mezi nejlépe čerpající operační programy v České republice a zásluhu na tom mají z velké části zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihovýchod a jejich dlouhodobá snaha vytvořit odbornou, otevřenou a odpovědnou organizaci nejen ve vztahu k příjemcům dotací,“ uvedl Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Mezinárodně uznávaný Standard Investors in People vznikl ve Velké Británii a dnes je rozšířen po celém světě včetně České republiky, kde působí od roku 2005. Tento Standard je zaměřen na schopnost podniku dosahovat svých cílů prostřednictvím vzdělaných a motivovaných pracovníků.  Získat osvědčení Investor in People je zárukou špičkového řízení organizace v souladu s efektivním řízením lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců podporuje rozvoj podniku.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,1 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 668 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,3 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,7 miliardy korun (celková dotace).

 

Zlaté ocenění IIP

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Sdělení pro příjemce o předběžném ukončování ROP JV

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 750 82 241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00, jako poskytovatel dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod sděluje, že 25. ledna 2018 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod usnesením č. ÚRR 65/03-1 a ÚRR 65/03-2 odečtení nevymožitelných částek u tří projektů financovaných z výše uvedeného operačního programu ze závěrečného výkazu výdajů, čímž současně vyslovil souhlas s návrhem Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2018

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod. Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více