Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Regionální rada Jihovýchod získala zlatý Standard Investors in People

(31. 1. 2013) Regionální rada Jihovýchod v lednu 2013 získala prestižní zlaté ocenění Investors in People (IIP). Zlaté ocenění Investors in People dosvědčuje výjimečnou schopnost organizace strategicky řídit svoji činnost, naplňovat své cíle a efektivně vést, rozvíjet a motivovat své zaměstnance. Ocenění uděluje mezinárodní společnost Investors in People se sídlem ve Velké Británii a na zlatou medaili se v České republice zatím podařilo dosáhnout RR Jihovýchod teprve jako druhé organizaci.

Odborní hodnotitelé, zastupující Investors in People v České republice, identifikovali 132 důkazů pro udělení zlatého ocenění, maximální bodová hranice je 155 důkazů.   Auditoři IIP provádí hodnocení na základě osobního přezkumu nastavení strategie organizace, vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců, jejich motivace a sounáležitosti s cíli organizace. Hodnocení probíhá  kromě prověření dokumentace těchto kroků v organizaci především osobními rozhovory se zaměstnanci, kteří potvrzují nebo naopak vyvrací to, co je zakotveno v zásadách Standardu Investors in People.  

 „Osobní pohovory se zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihovýchod nás jednoznačně přesvědčily, že organizace je velmi silně zacílena na rozvoj potenciálu svých lidí, věnuje velké úsilí jejich motivaci, příznivému klimatu a potřebnému pracovnímu prostředí a to se odráží na kvalitních výsledcích a naplňování cílů organizace. Zaměstnanci tuto snahu organizace vnímají, velmi pozitivně ji oceňují a je vidět na jejich vysoké výkonnosti, dosažených znalostech a výborných pracovních výsledcích,“ řekla Radomíra Gilarová, oficiální auditor Investors in People pro Českou republiku.

 „To, že zlaté ocenění IIP bylo Regionální radě Jihovýchod uděleno právem, potvrzuje i fakt, že ROP Jihovýchod patří mezi nejlépe čerpající operační programy v České republice a zásluhu na tom mají z velké části zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihovýchod a jejich dlouhodobá snaha vytvořit odbornou, otevřenou a odpovědnou organizaci nejen ve vztahu k příjemcům dotací,“ uvedl Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Mezinárodně uznávaný Standard Investors in People vznikl ve Velké Británii a dnes je rozšířen po celém světě včetně České republiky, kde působí od roku 2005. Tento Standard je zaměřen na schopnost podniku dosahovat svých cílů prostřednictvím vzdělaných a motivovaných pracovníků.  Získat osvědčení Investor in People je zárukou špičkového řízení organizace v souladu s efektivním řízením lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců podporuje rozvoj podniku.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,1 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 668 projektů schváleny dotace (čistě evropské peníze) ve výši 15,3 miliardy korun a na účty příjemců dotací již bylo proplaceno více než 11,7 miliardy korun (celková dotace).

 

Zlaté ocenění IIP

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více