Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Rok 2012: 10 miliard proplaceno příjemcům a 64 projektů zahájí provoz

(4. 1. 2012) Jubilejní desátá miliarda korun byla hned na začátku roku proplacena na účty příjemců dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod. V roce 2012 se na jižní Moravě ukončí 64 evropských projektů. Regionální rada Jihovýchod pro tento rok připraví více než dvě miliardy korun pro nové žadatele o evropské dotace.

Nový rok 2012 jsme zahájili proplacením desáté miliardy korun na účty příjemcům dotací z ROP Jihovýchod. O překročení hranice deseti proplacených miliard se postaral projekt přestupního terminálu ve Veselí nad Moravou.

 

Další dobrou zprávou pro jižní Moravu je dokončení 64 projektů z evropských fondů během následujících dvanácti měsíců.

„Příští rok bude opět ve znamení dokončování a zahájení provozu mnoho evropských projektů. Otevřou se výstavní prostory Benediktínského opatství v Rajhradě, první návštěvníci si prohlédnou Kostnici u sv. Jakuba v Brně,“ uvedla Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Diecézní charita Brno otevře denní centrum pro lidi bez domova, v červnu se dokončí úseky cyklostezky na trase Brno-Vídeň a v Nemocnici Břeclav spustí novou jednotku intenzivní péče.

 

Vybrané projekty s plánovaným otevřením v roce 2012

 Název projektu

Termín otevření

Plánovaná výše dotace z ROP Jihovýchod

Denní centrum pro lidi bez domova a nízkoprahové ubytovací zařízení v Brně

01/2012

9,2 mil. Kč

Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň

06/2012

55 mil. Kč

Mezioborová jednotka intenzivní péče v Nemocnici Břeclav

07/2012

32,5 mil. Kč

Středověká vesnice ve Vyškově

08/2012

34,2 mil. Kč

Muzeum Brněnska – Benediktínské opatství v Rajhradě

09/2012

38,1 mil. Kč

Mandloňová stezka na rozhlednu v Hustopečích

10/2012

1,9 mil. Kč

Kostnice u sv. Jakuba v Brně

11/2012

12,6 mil. Kč

Revitalizace městských parků v Brně

11/2012

63 mil. Kč

Turistické centrum ve Veselí nad Moravou

12/2012

66,2 mil. Kč

V roce 2012 se otevřou další možnosti čerpání evropských dotací pro nové žadatele. Jsou připraveny více než dvě miliardy korun pro investiční projekty v dopravě, cestovním ruchu a rozvoji měst a venkova. Konkrétně pro investiční projekty dopravní infrastruktury uvolní Regionální rada Jihovýchod ve výzvách 782 milionů korun. Peníze půjdou do projektů výstavby a modernizace silnic II. a III. tříd, výstavby přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť nebo na projekty cyklostezek.

Cestovní ruch na jižní Moravě a Vysočině podpoříme v novém roce 601 miliony korun. Další dotace ve výši 688 milionů korun pomohou rozvíjet vzdělávání, sport, kulturu, sociální a zdravotní oblast i revitalizaci veřejných prostranství v mnoha městech na jižní Moravě a Vysočině.

Více informací o ROP Jihovýchod naleznete na stránkách www.jihovychod.cz

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více