Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod - hodnocení projektů

(28.03.2007) Základní informace o procesu schvalování projektů podaných s žádostí o finanční dotaci z ROP JV, resp. z ERDF.

 1. Systém hodnocení projektů
  a. hodnocení probíhá podle hodnotících kritérií, která budou zveřejněna na webu;
  b. posudek na technickou část projektu nad 10 mil. Kč celkových nákladů provádí expertní hodnotitel, u projektů nad 50 mil. Kč celkových nákladů provádí dva expertní hodnotitelé;
  c. hodnotí se pomocí bodů, nejvyšší možný počet je 100.
 2. Hodnotí se:
  a. finanční zdraví a zkušenosti žadatele;
  b. kvalita a proveditelnost projektu;
  c. potřeba a udržitelnost projektu;
  d. management;
  e. horizontální kritéria (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, příp. rozvoj informační společnosti).
 3. Schvalování projektů:
  a. Výbor Regionální rady schvaluje před vyhlášením výzvy minimální výši bodového hodnocení, kterého je nutné dosáhnout pro schválení projektu;
  b. Výbor Regionální rady schvaluje výši finančních prostředků rozdělovaných ve výzvě;
  c. projekty konzultuje, sbírá a následně hodnotí pracovníci Úřadu Regionální rady ve spolupráci s expertními hodnotiteli;
  d. expertní hodnotitelé jsou vybráni podle zkušeností v příslušném oboru (dopravní stavby, pozemní stavby, finanční analýzy, atd.) před vyhlášením výzvy k podávání projektů na základě veřejné výzvy, všichni expertní hodnotitelé projdou školením k hodnocení na Úřadu Regionální rady;
  e. vždy hodnotí minimálně dva pracovníci Úřadu Regionální rady - tzv. „kontrola čtyř očí\";
  f. Úřad Regionální rady předkládá seznam zhodnocených projektů seřazených podle bodového hodnocení ke schválení Výboru Regionální rady;
  g. Výbor Regionální rady schvaluje nejlepší projekty maximálně do výše vyhlášené alokace.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více