Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod - hodnocení projektů

(28.03.2007) Základní informace o procesu schvalování projektů podaných s žádostí o finanční dotaci z ROP JV, resp. z ERDF.

 1. Systém hodnocení projektů
  a. hodnocení probíhá podle hodnotících kritérií, která budou zveřejněna na webu;
  b. posudek na technickou část projektu nad 10 mil. Kč celkových nákladů provádí expertní hodnotitel, u projektů nad 50 mil. Kč celkových nákladů provádí dva expertní hodnotitelé;
  c. hodnotí se pomocí bodů, nejvyšší možný počet je 100.
 2. Hodnotí se:
  a. finanční zdraví a zkušenosti žadatele;
  b. kvalita a proveditelnost projektu;
  c. potřeba a udržitelnost projektu;
  d. management;
  e. horizontální kritéria (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, příp. rozvoj informační společnosti).
 3. Schvalování projektů:
  a. Výbor Regionální rady schvaluje před vyhlášením výzvy minimální výši bodového hodnocení, kterého je nutné dosáhnout pro schválení projektu;
  b. Výbor Regionální rady schvaluje výši finančních prostředků rozdělovaných ve výzvě;
  c. projekty konzultuje, sbírá a následně hodnotí pracovníci Úřadu Regionální rady ve spolupráci s expertními hodnotiteli;
  d. expertní hodnotitelé jsou vybráni podle zkušeností v příslušném oboru (dopravní stavby, pozemní stavby, finanční analýzy, atd.) před vyhlášením výzvy k podávání projektů na základě veřejné výzvy, všichni expertní hodnotitelé projdou školením k hodnocení na Úřadu Regionální rady;
  e. vždy hodnotí minimálně dva pracovníci Úřadu Regionální rady - tzv. „kontrola čtyř očí\";
  f. Úřad Regionální rady předkládá seznam zhodnocených projektů seřazených podle bodového hodnocení ke schválení Výboru Regionální rady;
  g. Výbor Regionální rady schvaluje nejlepší projekty maximálně do výše vyhlášené alokace.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 30. 9. 2021 doporučila a předseda RR Jihovýchod 14. 10. 2021 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více