Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod má obnoveny platby z EU

(24. 7. 2012) 23. července Evropská komise částečně odvolala varování z 20. března 2012, které se týkalo 14 operačních programů a v jehož důsledku bylo pozastaveno proplácení všech dotací ze strany Evropské unie.

Proplácení bylo nyní obnoveno pro ROP Jihovýchod, ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Morava, ROP Jihozápad, OP Praha Konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Technická pomoc a částečně pro OP Podnikání a inovace. Úplné vyřešení všech požadavků Evropské komise se očekává na konci tohoto roku.     

Evropská komise zastavila proplácení dotací v březnu 2012 kvůli výhradám k celkovému fungování systému řízení a kontroly využívání strukturálních fondů v České republice. Nyní jsou platby obnoveny u těch operačních programů, u kterých jsou vyřešeny všechny výhrady Komise. Johannes Hahn, komisař odpovědný za regionální politiku EU, vyzval všechny organizace podílející se na vedení zmíněných operačních programů, aby revidovaný systém uplatnily účinně a transparentně.

„Jsme velice rádi, že patříme právě mezi ty operační programy, které mají systém řízení a kontroly v pořádku. I když příjemci dotací nebyli přímo ohroženi, protože Regionální operační program Jihovýchod předfinancuje proplácení dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je tato dobrá zpráva důkazem, že ROP Jihovýchod je nastaven kvalitně a správně a po právu patří mezi nejlépe čerpající programy v ČR,“ řekl k informaci Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod.  

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18,5 miliardy korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro 643 projektů schváleny dotace ve výši téměř 15 miliard korun. ROP Jihovýchod má téměř 50% výdajů certifikovaných a proplacených z EU do ČR.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 30. 9. 2021 doporučila a předseda RR Jihovýchod 14. 10. 2021 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více