Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod určitě nebude vracet dotační peníze

(14. 12. 2015) Jdeme do finále. Máme proplaceno 16,9 miliardy korun čistě evropských dotací. Zbývá proplatit 1,8 miliardy korun, všechny tyto peníze jsou pokryty smlouvou o poskytnutí dotace, navíc je zde rezerva v závěrečných projektech. ROP Jihovýchod bez problému vyčerpá všechny přidělené peníze.

ROP Jihovýchod se rozhodně neřadí mezi operační programy, které mají problém s vyčerpáním přidělených peněz. Již od roku 2014 pracuje na plynulém a také úplném vyčerpání celého programu, jehož alokace je 704 milionů eur, což aktuálně znamená zhruba 18,7 miliardy korun. 

Díky systému projektů v nejisté části alokace, který jsme využívali už od roku 2014, jsme byli schopni zajistit více než 1,5 miliardy korun dotací v první řadě na 46 projektů obcí a měst a poté také na 25 projektů modernizace silnic II. a III. třídy na Vysočině a v Jihomoravském kraji.

Při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace tyto projekty neměly jisté evropské peníze. Jejich přidělení záviselo na vývoji kurzu a významně také na zbytkových penězích, které se objeví s blížícím se koncem programu tam, kde dojde například k úsporám projektů na výběrových řízeních nebo tam, kde je udělena korekce. Byly to také peníze, které se vracely z projektů už uzavřených oblastí podpory, např. cestovního ruchu, a kdybychom je nepřevedli na předem připravené projekty, propadly by zpět do EU.

Tento model aktivních přesunů dotací ve chvíli, kdy jsou k dispozici právě z výše uvedených důvodů, se nám velmi osvědčil, dnes už nemáme žádný projekt v nejisté části alokace, na všechny projekty se dostalo a žádné peníze nepropadly. Celý postup byl závislý také na dobré práci příjemců dotací, kteří se do projektů pustili i s vědomím, že nemusí dotaci nakonec získat.   

Na tento systém navazuje náš další strategický krok pro využití všech dotačních peněz, které máme k dispozici. V případě, že v závěrečné fázi programu, tedy na jaře 2016, budeme mít ještě nevyčerpané peníze, máme připraveny závěrečné projekty na nákup tramvají a trolejbusů, kde můžeme využít až 1 miliardu korun dotací. Společně se zbývající zhruba stovkou projektů, které finišují, takto zajistíme vyčerpání všech dotačních peněz v ROP Jihovýchod takřka do posledního eura/koruny. 

Aktuální bilance čerpání: 

  • Definitivní počet projektů, které prošly Úřadem Regionální rady Jihovýchod, je 1 701.
  • Ukončeno máme k dnešnímu dni 823 projektů.
  • V realizaci stále ještě je a dokončuje se 111projektů.
  • Máme proplaceno 16,9 miliardy korun – čistě podíl EU.
  • Máme proplaceno 18,1 miliardy korun – podíl EU + spolufinancování ze státního rozpočtu
    a spolufinancování z krajského rozpočtu.
  • Zbývá nám proplatit 1,8 miliardy korun  - čistě podílu EU.
  • Celková alokace ROP Jihovýchod je zhruba 18,7 miliardy korun.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více