Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod určitě nebude vracet dotační peníze

(14. 12. 2015) Jdeme do finále. Máme proplaceno 16,9 miliardy korun čistě evropských dotací. Zbývá proplatit 1,8 miliardy korun, všechny tyto peníze jsou pokryty smlouvou o poskytnutí dotace, navíc je zde rezerva v závěrečných projektech. ROP Jihovýchod bez problému vyčerpá všechny přidělené peníze.

ROP Jihovýchod se rozhodně neřadí mezi operační programy, které mají problém s vyčerpáním přidělených peněz. Již od roku 2014 pracuje na plynulém a také úplném vyčerpání celého programu, jehož alokace je 704 milionů eur, což aktuálně znamená zhruba 18,7 miliardy korun. 

Díky systému projektů v nejisté části alokace, který jsme využívali už od roku 2014, jsme byli schopni zajistit více než 1,5 miliardy korun dotací v první řadě na 46 projektů obcí a měst a poté také na 25 projektů modernizace silnic II. a III. třídy na Vysočině a v Jihomoravském kraji.

Při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace tyto projekty neměly jisté evropské peníze. Jejich přidělení záviselo na vývoji kurzu a významně také na zbytkových penězích, které se objeví s blížícím se koncem programu tam, kde dojde například k úsporám projektů na výběrových řízeních nebo tam, kde je udělena korekce. Byly to také peníze, které se vracely z projektů už uzavřených oblastí podpory, např. cestovního ruchu, a kdybychom je nepřevedli na předem připravené projekty, propadly by zpět do EU.

Tento model aktivních přesunů dotací ve chvíli, kdy jsou k dispozici právě z výše uvedených důvodů, se nám velmi osvědčil, dnes už nemáme žádný projekt v nejisté části alokace, na všechny projekty se dostalo a žádné peníze nepropadly. Celý postup byl závislý také na dobré práci příjemců dotací, kteří se do projektů pustili i s vědomím, že nemusí dotaci nakonec získat.   

Na tento systém navazuje náš další strategický krok pro využití všech dotačních peněz, které máme k dispozici. V případě, že v závěrečné fázi programu, tedy na jaře 2016, budeme mít ještě nevyčerpané peníze, máme připraveny závěrečné projekty na nákup tramvají a trolejbusů, kde můžeme využít až 1 miliardu korun dotací. Společně se zbývající zhruba stovkou projektů, které finišují, takto zajistíme vyčerpání všech dotačních peněz v ROP Jihovýchod takřka do posledního eura/koruny. 

Aktuální bilance čerpání: 

  • Definitivní počet projektů, které prošly Úřadem Regionální rady Jihovýchod, je 1 701.
  • Ukončeno máme k dnešnímu dni 823 projektů.
  • V realizaci stále ještě je a dokončuje se 111projektů.
  • Máme proplaceno 16,9 miliardy korun – čistě podíl EU.
  • Máme proplaceno 18,1 miliardy korun – podíl EU + spolufinancování ze státního rozpočtu
    a spolufinancování z krajského rozpočtu.
  • Zbývá nám proplatit 1,8 miliardy korun  - čistě podílu EU.
  • Celková alokace ROP Jihovýchod je zhruba 18,7 miliardy korun.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více