Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod vypisuje závěrečné výzvy

(12. 9. 2012) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil znění a finanční plán závěrečných výzev pro předkládání projektů.  Ve hře je nyní 350 000 000 korun pro rozvoj dopravy, dalších 345 000 000 korun bude k dispozici na konci roku pro rozvoj regionálních středisek a rozvoj a stabilizaci venkovských sídel.

Dnešním dnem budou vyhlášeny dvě závěrečné výzvy pro oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. První bude zaměřena na přestupní terminály veřejné hromadné dopravy včetně souvisejících záchytných parkovišť a je na ni z ROP Jihovýchod vyčleněno 160 000 000 korun. Druhá výzva je zaměřena na instalaci zařízení na dopravní telematiku, tedy naváděcí, informační a dispečerské systémy a je na ni vyčleněno 80 000 000 korun. Cílem těchto výzev je zajistit zlepšení dopravní obslužnosti a úrovně veřejné dopravy na území regionu Jihovýchod.

 V oblasti podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu bude dnes vyhlášena výzva se zaměřením na cyklostezky na páteřních cyklotrasách a cyklostezky řešící významným způsobem bezpečnost provozu s alokací 110 000 000 korun.

 Ve všech výzvách, vyhlášených 12. září 2012, mohou žadatelé o dotaci předkládat projekty od 2. října do 3. prosince 2012.

 „Závěrečné výzvy jsou pro region Jihovýchod jednou z posledních šancí, jak zkvalitnit život jeho obyvatel, ať už jde o dopravu nebo rozvoj měst a obcí. Apeluji proto na žadatele o dotaci jak z jižní Moravy, tak z Vysočiny, aby si připravili kvalitní projekty a závěrečných výzev se zúčastnili, abychom byli schopni vyčerpat maximální množství peněz, určených pro rozvoj našeho regionu.“ Řekl MUDr. Jiří Běhounek, předseda Výboru Regionální rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina.

 Na závěr roku jsou připraveny závěrečné výzvy pro oblasti podpory 3.2 a 3.3, určené pro obce a města regionu Jihovýchod. Budou zaměřeny na školství a volnočasové aktivity, komplexní revitalizace významných území měst ve vazbě na rozvoj ekonomických nebo volnočasových aktivit, nejedná se však o přístupové komunikace k průmyslovým areálům a podnikům. 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více