Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod vypisuje závěrečné výzvy

(12. 9. 2012) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil znění a finanční plán závěrečných výzev pro předkládání projektů.  Ve hře je nyní 350 000 000 korun pro rozvoj dopravy, dalších 345 000 000 korun bude k dispozici na konci roku pro rozvoj regionálních středisek a rozvoj a stabilizaci venkovských sídel.

Dnešním dnem budou vyhlášeny dvě závěrečné výzvy pro oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. První bude zaměřena na přestupní terminály veřejné hromadné dopravy včetně souvisejících záchytných parkovišť a je na ni z ROP Jihovýchod vyčleněno 160 000 000 korun. Druhá výzva je zaměřena na instalaci zařízení na dopravní telematiku, tedy naváděcí, informační a dispečerské systémy a je na ni vyčleněno 80 000 000 korun. Cílem těchto výzev je zajistit zlepšení dopravní obslužnosti a úrovně veřejné dopravy na území regionu Jihovýchod.

 V oblasti podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu bude dnes vyhlášena výzva se zaměřením na cyklostezky na páteřních cyklotrasách a cyklostezky řešící významným způsobem bezpečnost provozu s alokací 110 000 000 korun.

 Ve všech výzvách, vyhlášených 12. září 2012, mohou žadatelé o dotaci předkládat projekty od 2. října do 3. prosince 2012.

 „Závěrečné výzvy jsou pro region Jihovýchod jednou z posledních šancí, jak zkvalitnit život jeho obyvatel, ať už jde o dopravu nebo rozvoj měst a obcí. Apeluji proto na žadatele o dotaci jak z jižní Moravy, tak z Vysočiny, aby si připravili kvalitní projekty a závěrečných výzev se zúčastnili, abychom byli schopni vyčerpat maximální množství peněz, určených pro rozvoj našeho regionu.“ Řekl MUDr. Jiří Běhounek, předseda Výboru Regionální rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina.

 Na závěr roku jsou připraveny závěrečné výzvy pro oblasti podpory 3.2 a 3.3, určené pro obce a města regionu Jihovýchod. Budou zaměřeny na školství a volnočasové aktivity, komplexní revitalizace významných území měst ve vazbě na rozvoj ekonomických nebo volnočasových aktivit, nejedná se však o přístupové komunikace k průmyslovým areálům a podnikům. 

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 30. 9. 2021 doporučila a předseda RR Jihovýchod 14. 10. 2021 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více