Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod zakázal losování a hodnocení smluvních pokut u veřejných zakázek

(8. 12. 2011) Omezení počtu zájemců losováním a hodnocení nabídek dle výše smluvních pokut není možné u veřejných zakázek od prosince použít. Regionální rada Jihovýchod tak reagovala na doporučení Ministerstva financí a Policie ČR.

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje losování v některých druzích zadávacích řízení k omezení počtu soutěžících dodavatelů v případě, kdy bylo možné očekávat podání několika desítek nabídek. Regionální rada Jihovýchod však tento způsob dlouhodobě nedoporučovala.

„Omezení počtu zájemců losováním nezajišťuje výběr nejvýhodnější nabídky – v tomto případě rozhoduje pouze los a nikoliv efektivita vynaložených veřejných zdrojů,“ dodává Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách tuto možnost nepovoluje.

Evropský účetní dvůr ve svých auditech poukazuje na nesoulad použití smluvních pokut jako hodnotícího kritéria s evropskými směrnicemi. Z dosavadní praxe ROP Jihovýchod představované více než 2 000 kontrolovanými zakázkami je patrné, že sankční kritéria mohou být zneužita v neprospěch ekonomické výhodnosti nabídky. Zákaz hodnocení podle sankcí přinese rovnější soutěž i efektivnější vynaložení dotačních prostředků.

Regionální rada Jihovýchod zahájila svou činnost 1. 7. 2006. Poskytuje evropské dotace pro rozvoj dopravy, cestovního ruchu, rozvoje měst a venkova pro region jižní Moravy a Vysočiny. Příjemcům dotací již proplatila téměř 10 miliard korun z celkového rozpočtu přes 19 miliard korun.

Více o Regionální radě a úspěšných projektech se dozvíte na www.jihovychod.cz.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2020 a současně i návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více