Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod zakázal losování a hodnocení smluvních pokut u veřejných zakázek

(8. 12. 2011) Omezení počtu zájemců losováním a hodnocení nabídek dle výše smluvních pokut není možné u veřejných zakázek od prosince použít. Regionální rada Jihovýchod tak reagovala na doporučení Ministerstva financí a Policie ČR.

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje losování v některých druzích zadávacích řízení k omezení počtu soutěžících dodavatelů v případě, kdy bylo možné očekávat podání několika desítek nabídek. Regionální rada Jihovýchod však tento způsob dlouhodobě nedoporučovala.

„Omezení počtu zájemců losováním nezajišťuje výběr nejvýhodnější nabídky – v tomto případě rozhoduje pouze los a nikoliv efektivita vynaložených veřejných zdrojů,“ dodává Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách tuto možnost nepovoluje.

Evropský účetní dvůr ve svých auditech poukazuje na nesoulad použití smluvních pokut jako hodnotícího kritéria s evropskými směrnicemi. Z dosavadní praxe ROP Jihovýchod představované více než 2 000 kontrolovanými zakázkami je patrné, že sankční kritéria mohou být zneužita v neprospěch ekonomické výhodnosti nabídky. Zákaz hodnocení podle sankcí přinese rovnější soutěž i efektivnější vynaložení dotačních prostředků.

Regionální rada Jihovýchod zahájila svou činnost 1. 7. 2006. Poskytuje evropské dotace pro rozvoj dopravy, cestovního ruchu, rozvoje měst a venkova pro region jižní Moravy a Vysočiny. Příjemcům dotací již proplatila téměř 10 miliard korun z celkového rozpočtu přes 19 miliard korun.

Více o Regionální radě a úspěšných projektech se dozvíte na www.jihovychod.cz.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více