Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

ROP Jihovýchod zakázal losování a hodnocení smluvních pokut u veřejných zakázek

(8. 12. 2011) Omezení počtu zájemců losováním a hodnocení nabídek dle výše smluvních pokut není možné u veřejných zakázek od prosince použít. Regionální rada Jihovýchod tak reagovala na doporučení Ministerstva financí a Policie ČR.

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje losování v některých druzích zadávacích řízení k omezení počtu soutěžících dodavatelů v případě, kdy bylo možné očekávat podání několika desítek nabídek. Regionální rada Jihovýchod však tento způsob dlouhodobě nedoporučovala.

„Omezení počtu zájemců losováním nezajišťuje výběr nejvýhodnější nabídky – v tomto případě rozhoduje pouze los a nikoliv efektivita vynaložených veřejných zdrojů,“ dodává Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách tuto možnost nepovoluje.

Evropský účetní dvůr ve svých auditech poukazuje na nesoulad použití smluvních pokut jako hodnotícího kritéria s evropskými směrnicemi. Z dosavadní praxe ROP Jihovýchod představované více než 2 000 kontrolovanými zakázkami je patrné, že sankční kritéria mohou být zneužita v neprospěch ekonomické výhodnosti nabídky. Zákaz hodnocení podle sankcí přinese rovnější soutěž i efektivnější vynaložení dotačních prostředků.

Regionální rada Jihovýchod zahájila svou činnost 1. 7. 2006. Poskytuje evropské dotace pro rozvoj dopravy, cestovního ruchu, rozvoje měst a venkova pro region jižní Moravy a Vysočiny. Příjemcům dotací již proplatila téměř 10 miliard korun z celkového rozpočtu přes 19 miliard korun.

Více o Regionální radě a úspěšných projektech se dozvíte na www.jihovychod.cz.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více