Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Rozdělujeme téměř poslední dotace

(23. 6. 2014) Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil více než 82 milionů korun dotací pro Brno, 42 milionů korun dotací na Badatelská centra pro přírodní vědy na Vysočině a téměř 500 milionů korun na zásobní projekty silnic II. a III. třídy v obou krajích. 

Celkem sedm projektů modernizace silnic II. a III. třídy za téměř 500 milionů korun získalo příslib dotace v režimu tzv. nejisté části alokace a bude na ně přesunuto kurzové riziko, což znamená, že jim reálná výše dotace bude přidělena až dle vývoje kurzu. Na tyto projekty budou také přesunuty všechny peníze, které budou průběžně zbývat nebo se vracet zpět z probíhajících projektů. Buď jde o úspory v projektech – příjemce vysoutěží nižší cenu díla, nebo příjemci vrací část dotace za pochybení v projektu. Na uspořené peníze čekají projekty silnic např. v Pocoucově – Rafaelova ulice, 4. stavba na úseku hranice kraje–Pelhřimov, průtahy Brťovem nebo Hradištěm a další.  

„Díky dlouholeté analýze čerpání dotací velmi reálně předpokládáme, že se na tyto projekty v závěrečné fázi programu peníze dostanou. Navíc touto cestou docílíme vyčerpání všech peněz, které máme k dispozici,“ řekl Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Město Brno se může díky dotaci více než 39 milionů korun pustit do budování nového samostatného oddělení se zvláštním režimem v Domově pro seniory Foltýnova. Zařízení bude určeno pro osoby
s níženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění. Součástí projektu je také odstranění fyzických bariér, bude přistavěn nový evakuační výtah a stávající zastaralé a nevyhovující výtahy budou vyměněny za nové.

V městské části Brno-sever se obyvatelé mohou těšit na projekt Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity za 5,3 milionu korun dotací, díky němuž vznikne nové sportoviště pro míčové hry, plocha pro parkour a fitness, in-line dráha, lanovka nebo zákoutí s grilem a posezením. Přístup na hřiště bude bezbariérový a celý prostor bude doplněn lavičkami, vhodnými pro odpočinek.

Celkem bylo městu Brnu tentokrát schváleno 82,5 milionu korun dotací. Další projekty, které dotaci získaly, jsou Sportovně – rekreační plocha Kartouzská, Relaxační a pohybové prostory ZŠ Bosonožské nám. 44, školní Víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená v Žebětíně a Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská.

Neméně zajímavý je i projekt Badatelská centra pro přírodní vědy s dotací 42 milionů korun, Kraj Vysočina tak pokračuje v modernizaci středních škol prostřednictvím dotace z ROP Jihovýchod. Po schválených projektech Od myšlenky k výrobku a Od myšlenky k výrobku 2, které cílily na střední školy s technickým zaměřením, je tu projekt Badatelských center pro přírodní vědy, díky kterému v každém z pěti gymnázií na Vysočině (Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou) vznikne specializovaná učebna se sedmi pracovišti vybavenými moderním přístrojovým zařízením.

Moderní vybavení bude sloužit pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a další badatelské činnosti. Studenti tak budou moci nejen při studiu, ale i v rámci různých kroužků, využívat termokamery, kamery s vysokorychlostním snímáním, spektrometry, různé přístroje pro analýzu vzorků, kvalitní mikroskopy, mlžnou komoru a další přístrojové vybavení, které jim pomůže lépe porozumět nejen probírané látce, 

ale také zajímavým jevům kolem nás. Jedním z cílů projektu je umožnit studentům práci s přístrojovým vybavením, se kterým se pak mohou setkat při pokračování studia na vysokých školách s přírodovědným zaměřením.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více