Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Schváleno 704 mil. EUR z evropských fondů pro region Jihovýchod

(11. 12. 2007) Sedm regionálních operačních programů bylo symbolicky podepsáno v úterý 11. prosince 2007 v 11 hodin v pražské vile Portheimka na Smíchově.

Za českou stranu dokumenty podepsali předsedové regionálních rad regionů soudržnosti, za Evropskou komisi Katarína Mathernová, zástupkyně generálního ředitele Generálního ředitelství pro regionální politiku. Současně s regionálními operačními programy byly podepsány i Operační program Podnikání a inovace a Operační program Doprava.

Slavnostní akce pořádané ve spolupráci s Asociací krajů ČR se zúčastnil také předseda Vlády ČR Mirek Topolánek, vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, čeští a moravští hejtmani, ministři

Aleš Řebíček a Martin Říman, zástupci Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii a generální sekretáři pro vyjednávání těchto programů.

Přehled alokací
Česká republika v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard EUR, což je zhruba 752,7 miliard korun, z toho 4,657 mld. EUR (125 mld. Kč) prostřednictvím regionálních operačních programů (tj. téměř 17,5 %).

Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. Evropské komisi však ještě zbývá schválit 11 z celkových 24 operačních programů ČR.

ROP Jihovýchod
Region soudržnosti Jihovýchod má z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněnou částku 704 mil. EUR (tj. více než 15 % z celkové částky pro ROP) a po regionech Severozápad (746 mil. EUR) a Moravskoslezsko (716 mil. EUR) se jedná o třetí nejvyšší částku pro ROP. Nejnižší částku (559 mil. EUR) získal ROP Střední Čechy.

Částka 704 mil. EUR pro ROP Jihovýchod je rozdělena do čtyř prioritních os programu:
Prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy: 49 %, tj. 345 mil. EUR (9 763 mil. Kč);
Prioritní osa 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu: 19 %, tj. 134 mil. EUR (3 786 mil. Kč);
Prioritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel: 28,6 %, tj. 201 mil. EUR (5 699 mil. Kč);
Prioritní osa 4 - Technická pomoc: 3,4 %, tj. 24 mil. EUR (678 mil. Kč).

Rozdělení finanční alokace vychází z výsledků analýzy absorpční kapacity obou krajů regionu soudržnosti Jihovýchod, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, ze socioekonomické analýzy, SWOT analýzy a ze strategie obou krajů.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více