Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Semináře na téma Regionální operační program Jihovýchod

(31. 10. 2007) Úřad Regionální rady Jihovýchod zahajuje v listopadu 2007 řadu seminářů ve třinácti městech kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Semináře k přípravě a podávání projektů jsou určeny pro širokou veřejnost zajímající se o možnosti čerpání dotací Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV) v období let 2007 až 2013.

Semináře provedou účastníky třemi prioritními osami ROP JV (Dostupnost dopravy, Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel), seznámí s možnými typy projektů, se specifiky jednotlivých oblastí podpory, s jejich alokacemi, minimem celkových způsobilých výdajů i maximální výší dotace.

Součástí seminářů je seznámení s žádostí Benefit, jejími povinnými přílohami včetně studie proveditelnosti a rozpočtu. Stranou nezůstanou ani otázky veřejné podpory a ukázky modelových projektů. Na řadu přijdou i zcela praktické informace týkající se způsobilých výdajů, vedení účetnictví a v neposlední řadě i pravidla publicity projektu požadované od příjemců dotací.

Využijte příležitosti seznámit se s možnostmi čerpání evropských dotací prostřednictvím ROP JV, poznat některé ze zaměstnanců úřadu, zeptat se přímo těch, kteří se na implementaci programu podílejí a zajistit si co nejvíce informací pro přípravu „svého\" projektu. Zveme všechny potenciální žadatele ROP JV - zástupce samospráv, neziskových organizací, školství, zdravotnictví, sociální oblasti. Účast na seminářích je zdarma.

Registrace účasti na seminářích prostřednictvím odkazu Aktuální semináře


Rozpis seminářů

kraj Vysočina

 

datum

místo

 Jihlava

 6.11.

 Jihlavská radnice, zasedací místnost

 Žďár n. Sázavou

 13.11.

 MěÚ, zasedací místnost, Žižkova 227/1

 Nové Město na Mor.

 14.11.  

 MěÚ, Vratislavovo nám. 103

 Pelhřimov

 15.11.

 MěÚ, zasedací místnost, Pražská 127

 Třebíč

 20.11.

 MěÚ, zasedací místnost, Karlovo nám. 104/55

 Havlíčkův Brod

 29.11.

 budova radnice, Havlíčkovo nám. 57

Jihomoravský kraj

 

datum

místo

 Znojmo

 5.11.

 MěÚ, Obroková 2

 Blansko

 8.11.

 MěÚ, zasedací místnost, nám. Republiky 1

 Hodonín

 13.11.

 budova města Hodonín, Horní Valy 2

 Vyškov

 14.11.

 MěÚ, zasedací místnost zastupitelstva

 Brno

 15.11.

 Hotel International, Husova ul.

 Břeclav

 26.11.

 MěÚ, nám. T. G. Masaryka 3

 Veselí n. Moravou

 27.11.

 MěÚ, obřadní síň, park P. Bezruče 697

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více