Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Seniorům a zdravotně postiženým pomůže v tísni speciální linka

(10. 11. 2010) Město Brno obdrží dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši téměř 11 milionů na zavedení služby tísňové pomoci pro seniory a zdravotně postižené v městě Brně. Klientům služba zajistí nepřetržité zprostředkování neodkladné pomoci při krizových situacích.

Podobný typ služby již funguje v Jihlavě a Praze, na území města Brna a Jihomoravského kraje však chybí. Tísňová péče je komplexní službou a vyžaduje, aby ji poskytoval proškolený zdravotnický personál, který je schopen vyhodnotit krizovou situaci klienta a zvolit adekvátní formu zásahu.

 Senior či zdravotně postižený je vybaven tísňovým tlačítkem, které mu dovolí v mimořádné situaci, například pokud upadne a nemůže vstát, přivolat pomoc. Systém lze propojit s dalšími zařízeními pro zajištění bezpečí seniora – detektorem kouře, detektorem plynu atd.

Základem celého systému je dispečink, který přijímá hlasové nebo datové informace od klientů
a následně vyrozumí rodinné příslušníky, sousedy nebo složky integrovaného záchranného systému. Tuto službu může využít až 500 klientů.

 Tísňová péče je určena pro seniory, ale i zdravotně postižené občany města Brna, kteří o zavedení nové služby požádají a budou schopni obsluhovat toto zařízení. Díky této službě mohou senioři setrvat ve svém domácím prostředí a nemusí využívat služby např. denního stacionáře či jiných sociálních služeb. Je pro uživatele nejpřirozenější a také nejpreferovanější.

 Při naplnění plánované kapacity 500 klientů lze odhadovat, že ročně bude dispečink řešit cca
20 000 kontaktů (telefonní hovor, nouzové tlačítko, hlášení detektoru). Z tohoto počtu může být až pět případů přímé záchrany života (1 % klientů) a 1 000 závažných kontaktů předávaných k řešení dalším institucím či kontaktním osobám.

 Kontaktní osoba projektu: PhDr. Petr Němec, CSc., tel.: 549 254 771, e-mail: reditel@vyc.brno.cz.

Více o projektech ROP Jihovýchod na www.jihovychod.cz

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více