Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Sláva, máme flexibilitu

(19. 2. 2014) Evropská komise na začátku roku zveřejnila nařízení umožňující přesun finančních prostředků mezi prioritními osami programu až do výše 10 % alokace jednotlivých os. Pro ROP Jihovýchod to znamená, že všechny projekty obcí, které se nyní nachází v nejisté části alokace, mohou slavit, protože je jsme schopni díky flexibilitě finančně plně uspokojit a dostávají se do jisté části alokace. Mluvíme o 26 projektech za téměř 206 milionů korun.

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání dne 19. 2. 2014 schválil postup využití flexibility v rámci ROP Jihovýchod. Zásadními změnami, které takto budou umožněny, jsou:

  • Všechny schválené projekty oblasti podpory 3.3, což jsou projekty obcí s 500–4 999 obyvateli, které byly v nejisté části alokace, se tímto přesunou do jisté části alokace. Znamená to, že dotaci budou mít smluvně zajištěnou celou, nemusí čekat, kolik peněz na ně zbyde dle vývoje kurzu koruny k euru.

      Jedná se celkem o 26 projektů obcí a měst za 206 milionů korun.

  • Projekty oblasti podpory 1.1 – jedná se o silnice II. a III. třídy, zůstávají stále v nejisté části alokace a bude na ně přesunuto kurzové riziko, což znamená, že jim reálná výše dotace bude přidělena až dle vývoje kurzu. Kurzové riziko bylo přesunuto právě na tyto projekty, neboť se jedná o finančně silné příjemce dotace, kteří jsou schopni své projekty spolufinancovat z vlastních zdrojů a jsou si vědomi rizika proplacení pouze části dotace. Na tyto projekty budou také přesunuty všechny peníze, které budou průběžně zbývat nebo se vracet do ostatních oblastí podpory po uspokojení všech projektů.

K dispozici máme celkem 18,3 miliardy korun z Evropské unie, k tomu jsme dříve měli k dispozici peníze ze státního rozpočtu. Část spolufinancují kraje. Dohromady máme tedy k rozdělení necelých 20 miliard korun. Za rok 2012 jsme našim příjemcům proplatili 1,6 miliardy korun, za rok 2013 to bylo něco přes 1,5 miliardy korun. Celkově jsme k dnešnímu dni proplatili více než 13,3 miliardy korun. Zdálo by se, že máme k dispozici ještě několik miliard, ale smlouvy podepsané s příjemci už pokrývají téměř všechny zbývající dotační peníze. Na druhou stranu víme z praxe, že projekty během realizace část dotace uspoří nebo dostanou finanční korekci, většinou za nedostatky ve výběrovém řízení, a v obou případech se peníze vrací zpět do programu.

Jsme rádi, že můžeme dát obcím jistotu proplacení celé výše dotace. Případné další vrácené peníze z  projektů v realizaci pošleme obratem projektům silnic nebo připraveným závěrečným projektům. Věříme, že se nám tímto způsobem a společně s flexibilitou podaří vyčerpat program do nuly.“ Komentuje situaci v ROP Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více