Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Slavná Löw-Beerova vila byla zrekonstruována

(6. 1. 2015) Ve Vile Löw-Beer v Brně, nejmladší pobočce Muzea Brněnska, p. o. se dnes uskutečnila tisková konference u příležitosti předání symbolického klíče od vily za účasti nejvyšších představitelů Jihomoravského kraje a dalších vzácných hostů. Slavná vila byla za dohledu památkářů velmi citlivě renovována i díky přidělené dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 47 milionů korun.

Secesní Vila Löw-Beer prošla v uplynulých dvou letech náročnou památkovou obnovou. Vilu postavenou na počátku 20. století pro průmyslníka Moritze Fuhrmanna v roce 1913 koupil i s rozsáhlým pozemkem jiný významný brněnský podnikatel, Alfred Löw-Beer. Alfred na konci dvacátých let 20. století věnoval horní část pozemku své dceři Gretě, která si na něm s manželem Fritzem Tugendhatem nechala postavit rodinný dům - dnes světoznámou vilu Tugendhat. Vila rodičů Grety Tugendhat byla po roce 1945 znárodněna a posléze sloužila až do roku 2012 jako Domov mládeže. V roce 2001 přešla do majetku Jihomoravského kraje, který nechal zpracovat projekt na její obnovu. Projekt s názvem Obnova secesní památky – vila a život rodiny Löw-Beerů byl spolufinancován z ROP Jihovýchod. Rekonstrukce vily včetně zahrady stála dosud 50 milionů korun. V roce 2014 byla rekonstruována rovněž celnice - zahradní domek v areálu vily. Také tento projekt byl spolufinancován z ROP Jihovýchod, obnova stála 11,5 milionu korun. Nositelem projektu obnovy celnice bylo Muzeum Brněnska, příspěvková organizace.

V 1. pololetí roku 2015 bude v rekonstruované vile instalována muzejní expozice nazvaná Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. Věnuje se stavebnímu rozvoji Brna na konci 19. století, textilnímu, respektive vlnařskému průmyslu, životnímu stylu měšťanstva na přelomu 19. a 20. století, rodinným vazbám a podnikatelským, společenským a mecenášským aktivitám rodu Löw–Beerů, dále tvůrcům podoby Brna funkcionalistického a v neposlední řadě vile Tugendhat - jejímu architektu Ludwigu Miesovi van der Rohe, samotné architektuře vily a její vzorové památkové obnově. Textovou část expozice doplní množství obrazových, mapových a plánových dokumentů. Další podklady v digitální podobě budou návštěvníkům z řad odborné i laické veřejnosti k dispozici v knihovně. Základ fondu knihovny tvoří pozůstalost brněnského architekta Františka Kalivody, přítele Grety Tugendhat.    

V celnici - zahradním domku budou probíhat krátkodobé výstavy. V roce 2015 se uskuteční výstavy věnované brněnským stopám Löw-Beerů, památkám zapsaným na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v České republice a slavným vilám Jihomoravského kraje. Expozici a výstavu doplní během roku množství kulturních programů, např. koncerty, přednášky či akce pro děti.

 

Bližší informace můžete získat od:

Mgr. PhDr. Petra Svobodová, PhD.                                     Bc. Jana Nevosadová

kurátor-historik Vily Löw-Beer v Brně                                  administrativní asistentka Muzea

                                                                                                    Brněnska, p.o.

tel.: 544 245 010                                                                     tel.: 544 228 029

e-mail: p.svobodova@muzeumbrnenska.cz                    e-mail:

                                                                                                  j.nevosadova@muzeumbrnenska.cz

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více