Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Slavná Löw-Beerova vila byla zrekonstruována

(6. 1. 2015) Ve Vile Löw-Beer v Brně, nejmladší pobočce Muzea Brněnska, p. o. se dnes uskutečnila tisková konference u příležitosti předání symbolického klíče od vily za účasti nejvyšších představitelů Jihomoravského kraje a dalších vzácných hostů. Slavná vila byla za dohledu památkářů velmi citlivě renovována i díky přidělené dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 47 milionů korun.

Secesní Vila Löw-Beer prošla v uplynulých dvou letech náročnou památkovou obnovou. Vilu postavenou na počátku 20. století pro průmyslníka Moritze Fuhrmanna v roce 1913 koupil i s rozsáhlým pozemkem jiný významný brněnský podnikatel, Alfred Löw-Beer. Alfred na konci dvacátých let 20. století věnoval horní část pozemku své dceři Gretě, která si na něm s manželem Fritzem Tugendhatem nechala postavit rodinný dům - dnes světoznámou vilu Tugendhat. Vila rodičů Grety Tugendhat byla po roce 1945 znárodněna a posléze sloužila až do roku 2012 jako Domov mládeže. V roce 2001 přešla do majetku Jihomoravského kraje, který nechal zpracovat projekt na její obnovu. Projekt s názvem Obnova secesní památky – vila a život rodiny Löw-Beerů byl spolufinancován z ROP Jihovýchod. Rekonstrukce vily včetně zahrady stála dosud 50 milionů korun. V roce 2014 byla rekonstruována rovněž celnice - zahradní domek v areálu vily. Také tento projekt byl spolufinancován z ROP Jihovýchod, obnova stála 11,5 milionu korun. Nositelem projektu obnovy celnice bylo Muzeum Brněnska, příspěvková organizace.

V 1. pololetí roku 2015 bude v rekonstruované vile instalována muzejní expozice nazvaná Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. Věnuje se stavebnímu rozvoji Brna na konci 19. století, textilnímu, respektive vlnařskému průmyslu, životnímu stylu měšťanstva na přelomu 19. a 20. století, rodinným vazbám a podnikatelským, společenským a mecenášským aktivitám rodu Löw–Beerů, dále tvůrcům podoby Brna funkcionalistického a v neposlední řadě vile Tugendhat - jejímu architektu Ludwigu Miesovi van der Rohe, samotné architektuře vily a její vzorové památkové obnově. Textovou část expozice doplní množství obrazových, mapových a plánových dokumentů. Další podklady v digitální podobě budou návštěvníkům z řad odborné i laické veřejnosti k dispozici v knihovně. Základ fondu knihovny tvoří pozůstalost brněnského architekta Františka Kalivody, přítele Grety Tugendhat.    

V celnici - zahradním domku budou probíhat krátkodobé výstavy. V roce 2015 se uskuteční výstavy věnované brněnským stopám Löw-Beerů, památkám zapsaným na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v České republice a slavným vilám Jihomoravského kraje. Expozici a výstavu doplní během roku množství kulturních programů, např. koncerty, přednášky či akce pro děti.

 

Bližší informace můžete získat od:

Mgr. PhDr. Petra Svobodová, PhD.                                     Bc. Jana Nevosadová

kurátor-historik Vily Löw-Beer v Brně                                  administrativní asistentka Muzea

                                                                                                    Brněnska, p.o.

tel.: 544 245 010                                                                     tel.: 544 228 029

e-mail: p.svobodova@muzeumbrnenska.cz                    e-mail:

                                                                                                  j.nevosadova@muzeumbrnenska.cz

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více