Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Starostové dali přednost většímu počtu projektů

(7. 12. 2007) Ve Velkém Meziříčí se dne 6. prosince 2007 sešli starostové středně velkých obcí a měst (5 000 - 49 999 obyvatel) a měst Pohořelice a Židlochovice regionu soudržnosti Jihovýchod, aby se vyjádřili k návrhu výše dotace v oblasti podpory Rozvoj regionálních středisek.

„V této oblasti podpory je obrovský přetlak projektů,\" vysvětlila Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod, „téměř všechna města připravují své projekty a objem pouze konzultovaných projektů již dosáhl dvou miliard korun, zatímco finanční alokace je ve výši 1 412 mil. korun.\" Největší objem prostředků je požadován na komplexní úpravy veřejných prostranství, na volnočasové aktivity a zdravotnictví. Do této oblasti patří i výstavba a technické zhodnocení škol, zařízení neziskové sociální péče, revitalizace brownfields atd.

Maximální výše dotace může dosáhnout až 92,5 % a je tvořena 85 % z prostředků EU a 7,5 % ze státních zdrojů prostřednictvím ROP Jihovýchod. Uspokojen by však mohl být jen přibližně každý čtvrtý žadatel. Návrh spočíval v odsouhlasení snížení dotace na 70 % a spolufinancování projektu městy ve výši 30 %. Tento návrh byl souhlasem 59 procent přítomných starostů a přijat.

Dotace Evropské unie, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak bude moci čerpat větší počet měst a bude tak podpořeno více projektů.

Dále se starostové shodli na vyhlášení 3leté alokace, jako šance dohnat roční zpoždění v čerpání evropských dotací, a prodloužení termínu pro odevzdání projektů do konce března 2008.

Pokud Výbor Regionální rady schválí připravenou výzvu v této oblasti podpory, bude výzva vyhlášena 17. prosince 2007 a potrvá do konce března. V tomto období mohou města s 5 000 - 49 999 obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice v regionu Jihovýchod předkládat své projekty rozvoje města.

Setkání starostů ve Velkém Meziříčí bylo velice korektní a přínosné. Společnými silami se podařilo nastavit optimální způsob čerpání evropských dotací pro města našeho regionu.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více