Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Téměř 18 miliard investováno na území Jihomoravského kraje díky ROP Jihovýchod

(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům v Jihomoravském kraji a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů, z toho 610 v Jihomoravském kraji a 154 v Brně. Celkový objem financí, investovaných na území Jihomoravského kraje je téměř 18 miliard korun. Z toho na území města Brna se realizovaly projekty za šest miliard korun.

Brněnský projekt s dotací 350 milionů korun, který zlepší tramvajovou dopravu v Brně díky nákupu 14 nových nízkopodlažních tramvají, je v Jihomoravském kraji posledním počinem Regionální rady Jihovýchod. Tramvajová doprava tvoří páteřní systém veřejné dopravy v Brně a okolí. Nákupem vysokokapacitních a moderních tramvají se rozšíří dostupnost cestování veřejnou dopravou osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, rodičům s dětmi v kočárcích a seniorům. Zefektivní se provoz a sníží se i provozní náklady.

 

„Za dobu svého působení Regionální rada umožnila investice za více než 31 mld. korun, z čehož dotace činily skoro 21 mld. a zbylých 10 mld. dodali samotní příjemci z vlastních zdrojů. V Jihomoravském kraji se podařily projekty za téměř 18 miliard korun, z toho šest miliard získaly brněnské projekty,“ upřesňuje Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

  

Nejvíce peněz bylo rozděleno na projekty jednotlivých krajů, obcí a měst. Celkově bylo v Jihomoravském kraji obnoveno nebo postaveno 122 předškolních zařízení a škol, vybudováno 47 km cyklostezek, vytvořeno více než 700 pracovních míst. Bylo zrekonstruováno 28 památek, podpořeno mnoho kulturních center, divadel, zoologických zahrad, sportovišť, dětských hřišť, parků i nemocnic.

 

 „Dotace získalo 610 projektů, které v Jihomoravském kraji vytvořily podmínky pro lepší život. Jsem hrdá na vysokou kvalitu projektů v kraji, konkrétně pak na podporu veřejné dopravy v kraji i ve městě, rekonstrukce mnoha veřejných prostranství, např. ulic Joštova, Kobližná, Orlí či Malinovského náměstí, projekt Hvězdárny a planetária Brno či úpravy kolem hradu Špilberk. Dále mě těší takové projekty, které pomohly rozvoji města jako celku, např. v Lednici, Znojmě, Mikulově nebo Rousínově a mnoha dalších místech,“ dodává Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Regionální rada Jihovýchod ale nekončí úplně. Ještě pět let od proplacení poslední koruny dohlíží na udržitelnost projektů mnohdy až do roku 2021. Rozdělování dalších evropských peněz v rámci regionu má na starost zejména Integrovaný regionální operační program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. To znamená, že všechny evropské peníze budou rozdělovány centrálně pouze prostřednictvím ministerstev.

 

O Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, a jejím programu, tzv. ROP Jihovýchod

V červenci roku 2006 byla založena Regionální rada Jihovýchod, aby řídila v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina Regionální operační program Jihovýchod. Na konci roku 2016, po deseti letech svého působení, končí. Z ROP Jihovýchod si nejvíce peněz odnesly projekty dopravní infrastruktury, měst a obcí. Za dobu svého působení Regionální rada umožnila, pod dohledem kontrolních orgánů EU i v ČR, investice za více než 31 mld. korun, z čehož dotace činily skoro 21 mld. a zbylých 10 mld. dodali samotní příjemci z vlastních zdrojů. Celkově bylo obnoveno nebo nově postaveno takřka 180 předškolních zařízení a škol, vybudováno 100 km cyklostezek, vytvořeno téměř 1.000 pracovních míst.

 

 

Brno

     

Příjemce

Projektů

Dotace

Celkové zdroje

Magistrát města Brna

(včetně příspěvkových organizací)

97

3 385 725 879

5 077 486 900

Kraj

31

284 597 892

338 893 765

NNO

20

262 194 738

327 726 298

MSP

6

112 274 948

316 284 563

Celkem

154

4 044 793 457

6 060 391 526

 

Jihomoravský kraj

   

Příjemce

Projektů

Dotace

Celkové zdroje

Obce

342

5 695 318 355

8 334 057 968

Kraje

192

5 374 343 924

6 545 722 491

NNO

37

467 904 213

595 098 901

MSP

39

930 528 229

2 296 187 611

Celkem

610

12 468 094 721

17 771 066 971

 

 

Celkem za oba kraje:

Příjemce

Projektů

Dotace

Celkové zdroje

Obce

535

8 445 787 030

12 389 510 042

Kraje

268

10 062 806 169

13 464 865 484

NNO

61

835 944 176

1 083 361 390

MSP a ČD

68

1 592 089 949

4 109 229 800

Celkem

932

20 936 627 324

31 046 966 716

Pozn. NNO – nestátní neziskové organizace

           MSP – malé a střední podniky

           ČD – České dráhy, a.s.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více