Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Téměř 18 miliard investováno na území Jihomoravského kraje díky ROP Jihovýchod

(1. 7. 2016) Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům v Jihomoravském kraji a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů, z toho 610 v Jihomoravském kraji a 154 v Brně. Celkový objem financí, investovaných na území Jihomoravského kraje je téměř 18 miliard korun. Z toho na území města Brna se realizovaly projekty za šest miliard korun.

Brněnský projekt s dotací 350 milionů korun, který zlepší tramvajovou dopravu v Brně díky nákupu 14 nových nízkopodlažních tramvají, je v Jihomoravském kraji posledním počinem Regionální rady Jihovýchod. Tramvajová doprava tvoří páteřní systém veřejné dopravy v Brně a okolí. Nákupem vysokokapacitních a moderních tramvají se rozšíří dostupnost cestování veřejnou dopravou osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, rodičům s dětmi v kočárcích a seniorům. Zefektivní se provoz a sníží se i provozní náklady.

 

„Za dobu svého působení Regionální rada umožnila investice za více než 31 mld. korun, z čehož dotace činily skoro 21 mld. a zbylých 10 mld. dodali samotní příjemci z vlastních zdrojů. V Jihomoravském kraji se podařily projekty za téměř 18 miliard korun, z toho šest miliard získaly brněnské projekty,“ upřesňuje Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

  

Nejvíce peněz bylo rozděleno na projekty jednotlivých krajů, obcí a měst. Celkově bylo v Jihomoravském kraji obnoveno nebo postaveno 122 předškolních zařízení a škol, vybudováno 47 km cyklostezek, vytvořeno více než 700 pracovních míst. Bylo zrekonstruováno 28 památek, podpořeno mnoho kulturních center, divadel, zoologických zahrad, sportovišť, dětských hřišť, parků i nemocnic.

 

 „Dotace získalo 610 projektů, které v Jihomoravském kraji vytvořily podmínky pro lepší život. Jsem hrdá na vysokou kvalitu projektů v kraji, konkrétně pak na podporu veřejné dopravy v kraji i ve městě, rekonstrukce mnoha veřejných prostranství, např. ulic Joštova, Kobližná, Orlí či Malinovského náměstí, projekt Hvězdárny a planetária Brno či úpravy kolem hradu Špilberk. Dále mě těší takové projekty, které pomohly rozvoji města jako celku, např. v Lednici, Znojmě, Mikulově nebo Rousínově a mnoha dalších místech,“ dodává Mgr. Marta Valešová, MBA, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Regionální rada Jihovýchod ale nekončí úplně. Ještě pět let od proplacení poslední koruny dohlíží na udržitelnost projektů mnohdy až do roku 2021. Rozdělování dalších evropských peněz v rámci regionu má na starost zejména Integrovaný regionální operační program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. To znamená, že všechny evropské peníze budou rozdělovány centrálně pouze prostřednictvím ministerstev.

 

O Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod, a jejím programu, tzv. ROP Jihovýchod

V červenci roku 2006 byla založena Regionální rada Jihovýchod, aby řídila v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina Regionální operační program Jihovýchod. Na konci roku 2016, po deseti letech svého působení, končí. Z ROP Jihovýchod si nejvíce peněz odnesly projekty dopravní infrastruktury, měst a obcí. Za dobu svého působení Regionální rada umožnila, pod dohledem kontrolních orgánů EU i v ČR, investice za více než 31 mld. korun, z čehož dotace činily skoro 21 mld. a zbylých 10 mld. dodali samotní příjemci z vlastních zdrojů. Celkově bylo obnoveno nebo nově postaveno takřka 180 předškolních zařízení a škol, vybudováno 100 km cyklostezek, vytvořeno téměř 1.000 pracovních míst.

 

 

Brno

     

Příjemce

Projektů

Dotace

Celkové zdroje

Magistrát města Brna

(včetně příspěvkových organizací)

97

3 385 725 879

5 077 486 900

Kraj

31

284 597 892

338 893 765

NNO

20

262 194 738

327 726 298

MSP

6

112 274 948

316 284 563

Celkem

154

4 044 793 457

6 060 391 526

 

Jihomoravský kraj

   

Příjemce

Projektů

Dotace

Celkové zdroje

Obce

342

5 695 318 355

8 334 057 968

Kraje

192

5 374 343 924

6 545 722 491

NNO

37

467 904 213

595 098 901

MSP

39

930 528 229

2 296 187 611

Celkem

610

12 468 094 721

17 771 066 971

 

 

Celkem za oba kraje:

Příjemce

Projektů

Dotace

Celkové zdroje

Obce

535

8 445 787 030

12 389 510 042

Kraje

268

10 062 806 169

13 464 865 484

NNO

61

835 944 176

1 083 361 390

MSP a ČD

68

1 592 089 949

4 109 229 800

Celkem

932

20 936 627 324

31 046 966 716

Pozn. NNO – nestátní neziskové organizace

           MSP – malé a střední podniky

           ČD – České dráhy, a.s.

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise RRJV na svém zasedání 15. 11. 2017 rozhodla o prodeji níže uvedeného nepotřebného majetku. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2017

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více