Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Téměř půl miliardy korun míří na jižní Moravu a Vysočinu

(4. 4. 2013) Výbor Regionální rady Jihovýchod včera schválil více než 438 milionů korun dotací pro celkem 19 projektů, z toho 6 na Vysočině za téměř 154 milionů korun a 13 v Jihomoravském kraji za více než 284 milionů korun. Výbor také rozhodl o přesunu dalších 250 milionů korun ve prospěch projektů obcí a měst do 5 000 obyvatel.  

Výbor dnes s ohledem na právě ukončenou výzvu do oblasti podpory 3.3 (určenou pro města o obce do 5000 obyvatel), která skončila s převisem cca 700 milionů korun, rozhodl o realokaci do této oblasti podpory o dalších 250 milionů korun. Žadatelé tak budou mít k dispozici více než 400 milionů korun. I přesto, že projekty ve výzvě 3.3 budou teprve hodnoceny, předpokládáme, že většina kvalitních projektů bude tímto rozpočtem uspokojena. 

„Snažíme se především vyjít vstříc obcím a městům a realokace je jedinou možností, jak přidat do výzvy peníze. Jsem rád, že se členové výboru rozhodli peníze poskytnout. Nyní musí přesun peněz ještě schválit Evropská komise. Obce a města se tak budou významně podílet na úplném vyčerpání peněz z ROP Jihovýchod,“ uvedl Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod, po zasedání výboru.

Díky dnes schválené dotaci budou modernizovány úseky silnic II/373, III/37357 Benešov - Žďárná extravilán a II/365 Horní Poříčí - Letovice, extravilány. Lepší technické vlastnosti vozovek v daných úsecích povedou k vyšší bezpečnosti provozu a také ke zlepšení životního prostředí, například snížením hlukové a emisní zátěže.

Nové dopravní terminály budou vybudovány v Třebíči a Telči. V Třebíči tak dojde ke komplexní úpravě přednádražního prostoru a k vybudování plnohodnotného přestupního terminálu u výpravní budovy ČD. Do tohoto prostoru bude přesunuta část stávajícího autobusového nádraží, vznikne zde řada nových parkovacích míst a další doprovodná infrastruktura vč. protihlukových zdí a úpravy povrchů. Přestupní terminál zkvalitní cestování vlakovou, autobusovou (příměstskou, dálkovou i městskou), automobilovou dopravou.

Projekty zaměřené na dopravní telematiku, a to Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. etapa a Dopravní telematika ve městě Brně 1­-3. část významně zkvalitní městskou hromadnou dopravu v obou krajských městech, a to jak bezbariérovým přístupem na zastávkách v Jihlavě, tak i v oblasti řízení dopravy a poskytování informací cestujícím i řidičům.

Celkem devět projektů cyklostezek se nyní může začít budovat, jedná se například o Cyklostezku Světlá nad Sázavou – Smrčná, III. etapa nebo o dostavbu bezpečných úseků na cyklotrase Brno –Vídeň na území ČR II. etapa, která bude nahrazovat ve vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající cyklotrasu. Existující trasa je důležitou součástí mezinárodní páteřní trasy EuroVelo 4, přesto je na území CR vedena převážně po silnicích II. a III. třídy. S růstem intenzity dopravy se některé její úseky jeví v kontextu bezpečnosti provozu dle měřitelných kritérií (intenzita dopravy, dovolená rychlost, nehodovost, ad.), jako nevhodné až kritické.

Statutární město Jihlava získalo dotaci na Sportovně relaxační centrum Český mlýn. Projekt řeší část území Českého mlýna mezi tenisovými kurty a prostorem, kde nad stávající nevyužívanou loukou vede most dálničního přivaděče. Sportovně relaxační areál nabídne svým návštěvníkům kromě cyklostezky také in-line dráhu, dětské hřiště, skatepark, parkoviště, travnatou plochu o rozloze dvou hřišť ohraničenou z 3 stran valy, které v zimním období vytvoří také prostor pro sáňkování a veškerou ostatní doprovodnou infrastrukturu vč. klidových částí a zeleně.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více