Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Ti, co si mohou oddychnout

(12. 2. 2015) Celkem 129 projektů z ROP Jihovýchod, dotovaných téměř dvěma miliardami korun, k dnešnímu dni dosáhlo cílové rovinky a jejich realizátoři si mohou oddechnout. Zdolali totiž pětiletou udržitelnost projektu – už k nim nemůže přijít žádná kontrola, jejich projekt je z dotačního pohledu definitivně ukončen.

Udržitelnost projektu je období dlouhé pět let, během kterého musí příjemce dotace pravidelně ročně vykazovat, že projekt řádně funguje, naplňuje cíle, které si určil na začátku, nedochází v něm k žádným větším změnám a důležitým aspektem je také držení pracovních míst v plném počtu dle projektu. Příjemce dotace musí v průběhu udržitelnosti také hlásit změny v projektu a konzultovat s námi, zda je vůbec může udělat, protože zásadní je, aby změny nijak neovlivňovaly původní záměr a účel projektu. 

Nejen v průběhu realizace projektu, ale i během jeho udržitelnosti se může stát, že projekt bude i několikrát kontrolován různými subjekty, například Ministerstvem financí - Auditním orgánem, Evropskou komisí a Evropským účetním dvorem. Po ukončení udržitelnosti musí příjemce dotace dodržovat už jen běžné povinnosti dané českými zákony a na dotaci už nikdo z výše zmíněných orgánů nepřijde.

Ukončenou udržitelnost má i finančně největší projekt dotovaný z ROP Jihovýchod s názvem Obnova vozového parku drážních vozidel - nákup nízkopodlažních tramvají s dotací ve výši téměř 600 milionů korun. Tento projekt byl v letech 2011 a 2012 kontrolován nejprve Evropským účetním dvorem a poté i zástupci Evropské komise. V předběžné zprávě EUD byla specifikována předběžná zjištění, ke kterým dostal Úřad Regionální rady Jihovýchod možnost vyjádření. Ke všem připomínkám, které byly převážně technického rázu, jsme měli připraveny jednoznačné argumenty k jejich objasnění. Vyjednávání probíhala průběžně od poloviny roku 2012 až do konce roku 2014. V prosinci 2014 jsme od Evropské komise obdrželi pozitivní závěrečné vyjádření, že projekt nákupu devíti nízkopodlažních tramvají pro Brno je v pořádku.

„I když byla jednání s Evropským účetním dvorem i Evropskou komisí dlouhá a náročná, jsme velice rádi, že tento významný projekt města Brna byl ukončen bez korekcí.“ Řekla Marta Valešová, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Jako další projekty s ukončenou udržitelností můžeme jmenovat například:

Autobusové nádraží Miroslav, Přestupní uzly v Rajhradě, v Hrušovanech u Brna, Cyklostezka Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou, Alexandrova rozhledna u Adamova, Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě - I. etapa, Digitalizace Nemocnice Blansko, Modernizace atletického stadionu Bystřice nad Pernštejnem, Úpravy sportovních zařízení ZŠ a MŠ Rakvice, Rekonstrukce náměstí v Dalečíně a mnohé další.

 

 

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Prodej nepotřebného majetku ROP Jihovýchod

Likvidační komise na svém zasedání 12.11.2020 doporučila a předseda RR Jihovýchod 23.11.2020 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více