Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Třetí miliarda z ROP Jihovýchod pro projekty měst a venkova

(8. 7. 2008) Výbor Regionální rady schválil dalších 71 projektů k získání dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to ve výši 1,043 mld. Kč.

Ke dvěma již odsouhlaseným miliardám tak přibývá třetí, určená především pro rozvoj měst a obcí. Z této částky je 190 mil. určeno silnicím II. a III. třídy Jihomoravského kraje a mostu v Letovicích.

Regionální rada přijímala žádosti měst a venkova o dotace od začátku letošního roku do 31. března. Celkem bylo registrováno 194 projektů, z nichž 66 (34 procent) bylo schváleno pro získání dotací z ROP Jihovýchod. 

V oblasti podpory týkající se rozvoje měst (tzn. od 5 000 - 50 000 obyvatel a města Pohořelice a Židlochovice) celková výše dotací 35 projektů dosáhla téměř 580 mil. korun. Dotace dosahující 275 mil. mají možnost čerpat venkovská sídla (obce nad 500 obyvatel) regionu Jihovýchod.

Díky těmto dotacím např. na Vysočině město Moravské Budějovice upraví ve městě veřejné prostranství pro uspokojování aktivit občanů města i turistů, Bystřice nad Pernštejnem zmodernizuje atletický stadion, Telč i Nová Říše zmodernizují vybavení základních škol ve městě, Havlíčkův Brod zrekonstruuje dětské hřiště, Velké Losenice rozšíří služby své knihovny, Osová Bítýška vybuduje nové centrum kultury, sportu a zájmových činností, dojde ke zkvalitnění a rozšíření služeb Domova na zámku v Myslibořicích.

Podobně i v Jihomoravském kraji se např. díky stavebním úpravám rozšíří kapacity Centra sociálních služeb v Mikulově, Hodonín zrealizuje druhou etapu rekonstrukce letního koupaliště, Městská nemocnice Hustopeče obnoví své přístrojové vybavení, Znojmo přistoupí k regeneraci svého historického centra, vznikne Domov důstojného stáří Villa Martha, své kulturní centrum vybuduje Rájec - Jestřebí, obec Lužnice vylepší své veřejné prostranství a městys Brankovice zmodernizuje svou školu. 

Žadatelé o dotace, kteří v tomto kole neuspěli, mají možnost konzultovat slabá místa svých projektů s pracovníky Úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně nebo v Jihlavě, podle místa realizace svého projektu, a po odstranění nedostatků znovu podat své projekty ještě letos v dalším kole od 1. srpna do 17. října. V tomto kole budou moci žadatelé čerpat celkové dotace ve výši 580 mil. korun pro projekty měst a 445 mil. korun pro projekty venkovských sídel.

Žadatelé o dotace na infrastrukturu pro nemotorovou dopravu budou moci předkládat své žádostí od 1. září do 31. října. Z této oblasti podpory mohou být financovány např. cyklostezky nebo technická řešení přizpůsobující komunikaci pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (bezbariérové přístupy, zvuková a jiná signalizace apod.). Celkem budou moci žadatelé čerpat ze 138 mil. korun.

zpět na: Tiskové zprávy

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise na svém zasedání dne 28. 11. 2019 doporučila  a předseda RR Jihovýchod dne 11. 12. 2019 rozhodl o prodeji nepotřebného majetku - 2. kolo: více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více